Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe

Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe
Aantal bij de GGD’en gemelde mensen met COVID-19 per week, per provincie, vanaf 1 juni 2020
Redactie: Saskia de Wijk

FLEVOLAND - Afgelopen week werden in Nederland 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna een verdubbeling van de gemelde besmettingen in de voorgaande week met 534 nieuwe meldingen. Dat meldt het RIVM.

Het reproductiegetal R laat bij een epidemie zien hoe snel het virus zich verspreidt. Het reproductiegetal (Rt Real Time ) is deze week 1,29. Het is voor het eerst sinds 15 maart dat de bandbreedte van de Rt geheel boven de 1,0 ligt. Dat is ook een aanwijzing dat na een periode van weinig besmettingen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer toeneemt in Nederland, aldus het RIVM. Het reproductiegetal R geeft aan hoeveel andere mensen een persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 100 mensen samen weer 129 andere mensen.

GGD/GHOR geeft aan dat er tussen 13 t/m 19 juli zich 88.886 personen hebben laten testen. Het percentage positieve testen steeg van 0,6 (wk 28) naar 1,0 (wk 29).

In Flevoland blijft het aantal meldingen laag . Alleen in Almere kwamen er in de afgelopen week twee positieve meldingen bij. Een persoon is in het ziekenhuis opgenomen.

Besmettingsclusters

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters met meer dan twee aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 96 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,4 personen (range 3-23). Deze besmettingen vinden voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken is er een toename van besmettingen die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of het café.

Bron- en contactonderzoek
In de afgelopen 4 weken (22 juni t/m 19 juli) zijn in totaal 2.354 mensen met een COVID-19 besmetting gemeld bij de GGD’en. Tijdens het bron- en contactonderzoek zijn 7.234 nauwe contacten (huisgenoten en andere nauwe contacten) van de met COVID-19 besmette personen opgespoord. Dat zijn gemiddeld 3 nauwe contacten per COVID-19 patiënt. De informatie over bron- en contactonderzoek wordt in de komende weken toegevoegd aan de wekelijkse epidemiologische rapportage.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten.