Zeewolde Actueel

Vrijdag, 3 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Burgemeester ontvangt petitie ‘Stop plan De Aanloop Zeewolde’

Burgemeester ontvangt petitie ‘Stop plan De Aanloop Zeewolde’
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE — Het plan ‘De Aanloop Zeewolde’ behelst de sloop van restaurant The Lux en het bijbehorende theater. Vervolgens zou er een gebouw van zes etages moeten verrijzen met als bestemming horeca en appartementen, en met de aanblik van een forse, rode blokkendoos. Dat plan stuit logischerwijs op veel verzet. Zeewoldenaar Erik van der Schaaff stelde een petitie op die het plan met kracht van de hand wijst en kwam deze donderdagmiddag 25 juni aanbieden aan de burgemeester. “De teller staat op 1302!”

Projectontwikkelaar Jan Joustra wil dat gebouw, met daarin negentien appartementen, bouwen op de plek waar nu nog theater The Lux staat, met als argument dat het niet mogelijk zou zijn het theater rendabel uit te baten. Exploitant Tim van Oosten bestrijdt dat. Hij vindt dat de combinatie horeca, zalencentrum en theater elkaar uitstekend aanvult. Na een wat moeizame start, nu zeven jaar geleden, heeft hij een goedlopende zaak opgebouwd. Hij is fel tegen de sloop van het gebouw, en gezien het aantal ondertekenaars van de petitie staat hij daarin bepaald niet alleen. Regelmatige ‘bespelers’ van het theater lieten zich ook niet onbetuigd: vertegenwoordigers van de AMVZ en Toneelgroep ‘Spats’ waren bij de overhandiging van de petitie aanwezig, en gaven blijk van hun bezorgdheid.

Van der Schaaff haalde aan dat bij de ‘start’ van Zeewolde de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders het dorp ruimhartig een paar cadeaus heeft gegeven in de vorm van ‘functioneel onroerend goed’. Dat zijn de bibliotheek, het zwembad en het theater. “Die drie gebouwen staan voor scholing, voor sport en voor cultuur, en samen zorgen ze voor verbinding in een dorp. Dat is de achterliggende gedachte geweest bij die cadeaus. Daarmee hebben deze panden eigenlijk de status van een monument. Strikt genomen zijn ze daar te jong voor, maar je gevoel zegt: daar kun je niet zo maar je gang mee gaan.”

Burgemeester Gerrit Jan Gorter liet weten de bezorgde gevoelens goed te begrijpen. “Onze aanloophaven is een prachtige, uitnodigende gezinshaven. De bebouwing is passend, vrijwel naadloos op elkaar aansluitend, en The Lux is in dat geheel min of meer de huiskamer.” Maar de andere kant van de medaille liet hij ook niet onvermeld. “Als eigenaar van een pand mag je plannen maken en die wereldkundig maken. Hoe schokkend ook, dat mag. Dat zegt de wet, en die moeten we eerbiedigen. Maar plannen maken wil nog niet zeggen dat ze kunnen worden doorgevoerd. Wil je een plan doorvoeren, dan zul je daarvoor een formele weg moeten bewandelen, en dat begint met een voorstel. Dat formele voorstel hebben we nog niet gezien…” Met de petitie hoopt van der Schaaff dat de gemeenteraad, die de officiële ontvanger is, in meerderheid tot het besef komt dat “de sloop van ons theater maatschappelijk onacceptabel is, evenals de bouw van zo'n hoog en niet passend gebouw aan de haven”, en daarmee te gelegener tijd het plan zal afwijzen.

De burgemeester beloofde de raad nauwkeurig van een en ander op de hoogte te stellen, koos wijselijk geen partij, “want ik behoor boven de partijen te staan…”, maar liet wel met een brede lach en een knipoog weten dat hij nagekomen handtekeningen onder de petitie graag in ontvangst zal nemen. Want tekenen kan nog steeds: via https://petities.nl/petitions/stop-plan-de-aanloop-zeewolde.