Zeewolde Actueel

Vrijdag, 3 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Coronamaatregelen bij woonzorgcentra Coloriet verder versoepeld

Coronamaatregelen bij woonzorgcentra Coloriet verder versoepeld
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE – De verdere versoepeling van de coronamaatregelingen per 1 juli door het kabinet gelden ook voor verpleeghuizen. Zorgorganisatie Coloriet vindt dit goed nieuws en verruimt, passend bij al haar locaties, fasegewijs niet alleen de bezoekregeling, maar ook het naar buiten gaan, de inzet van vrijwilligers, het gebruik van het restaurant en het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor bewoners.

Om goed te testen wat de effecten zijn lopen de versoepelingen gefaseerd. “Veiligheid en welbevinden van bewoners staan daarbij voorop. Komen deze in het gedrang, dan kijkt de zorgorganisatie in overleg met de cliënt, familie, de zorgprofessionals en behandelaren naar mogelijkheden voor maatwerk. Coloriet communiceert de versoepelingen, de (hygiënische) voorwaarden en de ingangsdata per locatie met familie en betrokkenen”, aldus communicatiefunctionaris Mariëlle Steeneveld.

Bewoners mogen, in plaats van twee vaste, nu twee willekeurige bezoekers per dag ontvangen. “Zo kunnen ook andere naasten afwisselend hun dierbare in de woonzorgcentra bezoeken. Dit was overigens al mogelijk tijdens de bezoekmomenten in de tuin en in de tent, en met het hekkletsen.” Bewoners kunnen ook weer zelf, of samen met bezoek of vrijwilliger, een wandeling of andere activiteit buiten de locatie ondernemen. Uiteraard onder voorwaarden van de hygiënemaatregelen en met advies om drukke plekken te vermijden.

Ook het kopje koffie drinken op het wijkplein is weer mogelijk voor de bewoners. ezamenlijk eten in het restaurant kan vanaf 29 juni weer. Een week later kunnen cliënten van Coloriet Wijkzorg met hun Volledig Pakket Thuis weer op het wijkplein eten. Tot die tijd kregen ze vanwege de coronamaatregelen hun maaltijden thuis bezorgd. In de volgende fase wordt gekeken hoe een eventuele openstelling voor bezoek uit de buurt kan.

Bij veel van de activiteiten zijn vrijwilligers nodig die graag hun steentje bijdragen. Door het bezoekverbod voor externen konden zij niet komen. De zorgorganisatie kijkt waar vrijwilligers per versoepeling nog meer ingezet kunnen worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wie zelf in de risicogroep valt.

Coloriet evalueert de effecten van elke versoepeling. Mariëlle: “Hoewel bezoek in grote mate bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten, blijft het bieden van veilige zorg natuurlijk voorop staan. Wanneer er meer nieuwe besmettingen van het coronavirus in Flevoland geconstateerd worden, kan het daarom zijn dat de versoepeling tijdelijk teruggedraaid moet worden om de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen blijven garanderen.”