Zeewolde Actueel

Zondag, 7 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

“Dankbaar dat er zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn”

“Dankbaar dat er zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn”“Dankbaar dat er zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn”“Dankbaar dat er zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn”“Dankbaar dat er zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn”“Dankbaar dat er zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn”
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – Coronamaatregelen zetten momenteel een streep door alle openbare bijeenkomsten. Ook kerken zien zich genoodzaakt hun vieringen op een alternatieve wijze te organiseren. Zo ook de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), die normaliter kerkcentrum De Schuilhof aan de Elzenlaan in Zeewolde-Zuid als thuisbasis heeft.

Op Biddag (woensdag 11 maart) werd in De Schuilhof voor de laatste keer een dienst met ‘echte’ kerkgangers gehouden. De zondag erop, 15 maart, werd er niets georganiseerd. “Dat voelde wel heel raar”, vertelt Pier Poortinga, die sinds oktober 2014 aan de Gereformeerde kerk in Zeewolde is verbonden als predikant. “Daarom zijn we zondag 22 maart met onlinemeditaties begonnen. Dat zijn meditaties die omlijst worden met zang en gebed. Ook verzorgen we online een dagsluiting op woensdag- en vrijdagavond om half negen, aansluitend aan het Journaal, zodat we ook in de week een moment van bezinning hebben en elkaar op de hoogte kunnen houden.” De uitzendingen vanuit De Schuilhof zijn voorzien van beeld en geluid. “Maar in de kerk zijn geen kerkgangers aanwezig. Alleen zij die nodig zijn om de uitzending mogelijk te maken of een bijdrage te leveren. En op maandag eenmaal in de veertien dagen verzorgt de jeugd een uitzending voor jong en oud met als titel ‘het maandagavondvermaak’.” Door de coronacrisis hebben gemeenteleden momenteel geen mogelijkheden fysiek in contact met elkaar te zijn, maar verbinding is er wel degelijk, ervaart Poortinga. “Er wordt veel onderling gebeld en geappt. Ook zijn er allerlei digitale vergaderingen. Op die manier komt het moderamen van de kerkenraad elke maandag bij elkaar. Normaal gebeurt dat één keer per twee maanden, nu doen we dat elke week. De ouderlingen en diakenen vormen verschillende pastorale raden en die vergaderen eens in de drie weken digitaal en dan gaan we de lijst met namen bij langs.”

Corona heeft misschien niet direct iets met geloven te maken, maar ook voor dominee Poortinga geeft het verraderlijke en nietsontziende virus aanleiding erover na te denken en wellicht tot een zekere bezinning te komen. “Corona heeft – ik ben geen deskundige – te maken met het intensief gebruik van de aarde. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. En christenen motiveren die verantwoordelijkheid vanuit hun geloof. Dat er vandaag zoveel mensen zijn die het uiterste geven om er voor anderen te zijn, zie ik wel als een geschenk van God. Al het goede komt van God, zegt de Bijbelschrijver Jakobus. Dat God alle mensen die nu nodig om er te zijn voor anderen wil zegenen en sterk wil maken, dat is waarvoor we bidden.”