Zeewolde Actueel

Zaterdag, 4 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

De Levant is er klaar voor, en gaat ‘hybride’!

De Levant is er klaar voor, en gaat ‘hybride’!De Levant is er klaar voor, en gaat ‘hybride’!
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE — Nu van hogerhand is aangekondigd dat per 1 juni ook voor de middelbare scholieren de schooldeuren weer open gaan, zijn op De Levant de voorbereidingen voor die grote dag in volle gang. Als enige middelbare school in Zeewolde, voluit ‘RSG Slingerbos | Levant’, bedient ze een groot aantal leerlingen binnen diverse schooltypen (vmbo-tl, havo-onderbouw en vwo-onderbouw), en het kost de nodige hoofdbrekens en praktische organisatie om het nieuwe ‘wissel-onderwijs’, dat wil zeggen fysiek én online, vorm te geven. ‘Hybride’ is de nieuwe norm.

“Nu ik erover nadenk, de term is geloof ik van een leerling”, vertelt directeur Anne-Marie Leeuwenburgh. Ze houdt kantoor in een volledig corona-proof ingerichte kamer, met een ‘desk’ op ooghoogte voor de losse voorbijgangers, en een vergadertafel voor wie wat langer op bezoek komt. “De overschakeling naar online onderwijs moest hals over kop, kan je wel zeggen, met alle discussie die daar bij hoort. Welk platform? Hoe veilig is het? Heeft iedereen een goede, snelle verbinding? Voor het allemaal werkt ben je wel even verder...” Anne-Marie is vol lof over haar collega’s, die het uiteindelijk vrijwel perfect voor elkaar kregen. “Docenten leren heel snel van elkaar. We hadden zelfs een intern platform waar ‘tips en trucs bij online lesgeven’ konden worden uitgewisseld. We hebben heel veel geleerd, veel ervaring opgedaan, en nu willen we het goede daarvan behouden en vorm geven in ons nieuwe normaal: de ‘hybride school’.

Na 1 juni komen de leerlingen per klas in twee ‘ploegen’ naar school. Heeft de ene klashelft op school les, dan kijkt en doet de andere helft online mee. Bij het wisselen worden alle in- en uitgangen gebruikt, en de route voor ‘komen’ is een andere dan voor ‘gaan’. “We hebben gelukkig een groot en modern gebouw”, gaat Anne-Marie verder, “en door het zo in te richten was het niet nodig om op de vloeren looproutes langs elkaar af te tekenen. De groepen die elkaar afwisselen komen elkaar gewoon niet tegen. Daarbij: de klassen hebben een eigen lokaal, en blijven daar, ook tijdens hun korte ‘snackpauze’. Tussentijds lopen dus alleen de docenten door de school, niet de leerlingen. Zo behouden we de rust en het overzicht.”

Anne-Marie is bezig met de briefing die in de aanloop naar de eerste schooldag in juni voor de leerlingen en hun ouders inzicht moet geven in de nieuwe situatie. “Dat wordt natuurlijk veel uitleg en praktische instructie, maar ik kan niet laten om die briefing te beginnen met te vertellen hoe verschrikkelijk blij we zijn dat we alle leerlingen weer gaan zien en spreken. Die reuring, die drukte, het hele ‘schoolgedoe’, álle collega’s, iedereen snakt ernaar.” Op de vraag of die eerste schooldag meteen volop actie gaat betekenen om de opgelopen achterstand weer in te halen antwoordt Anne-Marie lachend: “Dat ook, maar eerst even niet!” Dan weer serieus: “Nee, die dinsdag 2 juni gaat het vooral om ‘welkom en hoe gaat het met je’. We willen nadrukkelijk stilstaan bij wat de afgelopen periode met de leerlingen heeft gedaan. Hun welbevinden, daar gaat nu vooral om. Al het andere komt dan vanzelf.” De school gaat, met nog 7 weken tot aan de zomervakantie voor de boeg, aan een intensieve proefperiode beginnen. De tijd zal leren of het zo verder moet, na die zomervakantie.

Dat het beoordelen van leerlingen in coronatijd noodgedwongen anders dan anders moet, beschouwt directeur Leeuwenburgh als spijtig. Maar volgens haar kan ook een andere invalshoek een goed beeld geven. Bij haar en haar collega’s is daarbij de menselijke maat leidend, naast de cijfermatige. “De stand van zaken in maart is natuurlijk een uitgangspunt, maar die zegt niet alles. Bij de vraag of een leerling over gaat kijken we nu ook en vooral naar inzet en inzicht. Dat deden we natuurlijk altijd al, maar het verhoudt zich allemaal iets anders met de behaalde cijfers tot aan maart. En wat de diploma’s betreft, ach, daar is al zoveel over gezegd. Laten we het erop houden dat het gewoon een echt diploma is, corona of niet!” Een traditionele examenstunt zit er deze keer voor de examenleerlingen niet in, maar om dat leed toch een beetje te verzachten heeft Anne-Marie een verrassing in petto. “Tja, fysiek, dat kan even niet, maar we maken er toch een ludieke diploma-uitreiking van. Hoe precies, dat verklap ik nog even niet, maar heel Zeewolde zal het weten!”