Zeewolde Actueel

Zaterdag, 6 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Ds. Harry Jaspers Focks, 1952-2020

Ds. Harry Jaspers Focks, 1952-2020
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – De Zeewolder (emeritus-)predikant Harry Jaspers Focks is vrijdag 27 maart overleden ten gevolge van een fietsongeval dat hem twee dagen eerder was overkomen. Door nog onbekende oorzaak kwam hij woensdagochtend 25 maart als wielrenner in botsing met een slagboom op het fietspad van de Nulderweg richting Nulderdijk. Hij werd door omstanders gereanimeerd, waarna hulpdiensten hem naar het UMC in Utrecht overbrachten. Hij is echter niet meer bij kennis geweest en overleed vrijdag in de namiddag. In Zeewolde was hij vooral bekend als predikant. Van 2000 tot zijn emeritaat eind 2017 was hij dat van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Jaspers Focks werd 68 jaar.

Na ‘ouderling met een bijzondere opdracht’ te zijn geweest in Raalte was Harry Jaspers Focks achtereenvolgens predikant in Oude en Nieuwe Wetering (1980), Dronten (1986) en Enschede (1991), alvorens hij op 18 juni 2000 werd verbonden aan de Protestantse Gemeente Zeewolde (toen nog ‘Samen op Weg’). Zijn pastorale zorg beperkte zich niet slechts tot de kerkelijke gemeente. Veel Zeewoldenaren was hij tot steun in allerlei moeilijke levenssituaties. Bijzonder was zijn rol bij de nasleep van de trieste verkeersongevallen van oktober 2004, waarbij acht jongeren omkwamen, vijf bij Almelo en drie op de Zeewolderdijk. Hij leidde daarbij afscheidsdiensten en was een ‘luisterend oor’ voor familieleden en vrienden van de omgekomen jongeren. Ds. Jaspers Focks keek over de muren van zijn eigen kerk heen en was direct of indirect betrokken bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Zo was hij stimulator van de totstandkoming van Voedselbank De Kostmand, de Arme Kant van Zeewolde (AKZ) en meerdere sociaal gerichte initiatieven. Op diaconaal vlak kwam er, mede door de inbreng van Jaspers Focks, samenwerking tot stand in de vorm van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ). Het IDPZ is tegenwoordig een ‘geoliede machine’. Afgelopen Kerst nog werd er bij ruim 300 minder bedeelde plaatsgenoten een goed gevuld kerstpakket bezorgd. Bij de maatschappelijke discussie over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum naar Zeewolde in 2015 was Jaspers Focks woordvoerder van de Zeewolder kerken. Hij wond er geen doekjes om dat ‘wij’ de ogen niet konden sluiten voor wat er elders in de wereld gebeurde. Eerder op de inspreekavond van 3 september 2015 had Geert Wilders de gemeenteraad laten horen dat Zeewolde dat nu juist wél moest doen. Bij zijn afscheid van de Protestantse Gemeente Zeewolde op zondag 22 april 2018 bood burgemeester Gerrit Jan Gorter ‘dominee Harry’ de gemeentelijke erepenning aan. De inscriptie daarop luidde ‘Alles kan altijd anders’, woorden die helemaal bij de gedecoreerde pasten.

Vermeldenswaard is verder nog dat Jaspers Focks enkele malen schaakkampioen van Zeewolde was en dat de Algemene Muziekvereniging Zeewolde (AMVZ) hem in 2017 uitriep tot eerste ‘Maestro’ van Zeewolde. Tevens was de markante Zeewoldenaar actief en betrokken lid van de plaatselijke Rotaryclub.

Harry Jaspers Focks was getrouwd (met Willy) en vader van twee zoons en een dochter. Ook was hij reeds enige malen grootvader. Zijn uitvaart zal donderdag 2 april in verband met de coronamaatregelen plaatsvinden in besloten kring. De dienst in Open Haven begint om 13.30 uur en kan via een livestream worden gevolgd.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van Harry Jaspers Focks. Het volgende mag niet onderbelicht blijven. Hij is jaren lang voorzitter geweest van de schaakclub 'Het Zeepaard', een drijvende kracht en hij werd beschouwd als een van de beste spelers. Behoudens fietsen, was schaken zijn passie. Hij gaf jaren lang schaakles aan de jeugdafdeling van de club en na opheffing van de vereniging bleef hij actief les geven aan diverse jeugdgroepen in de bovenbouw van het lager onderwijs. Ook speelde hij in competitieverband bij de schaakclub Dronten. We zullen dit prachtige mens missen. Namens de oude club, Schaakvereniging Het Zeepaard Zeewolde Frans Slootman (ex secretaris)
Saskia de Wijk | zondag 29 maart 2020 18:24