Zeewolde Actueel

Vrijdag, 10 april 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Duurzaamheidsleningen in Zeewolde

Duurzaamheidsleningen in Zeewolde
Redactie: Martin Strengholt

Nieuwe investering in duurzaamheidsleningen

In het kader van de onderwerpen ‘energietransitie’ en ‘duurzaamheid’ is er voor inwoners van Zeewolde sinds 2013 de mogelijkheid een lening bij de gemeente te krijgen voor de verduurzaming van hun woning. Daarvan is sindsdien al veel gebruikgemaakt, met name voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning, dat algemeen als een goed renderende investering wordt gezien. Wegens dit succes en de snelle technologische ontwikkelingen die er de laatste jaren zijn geweest, geeft de gemeente nu, naast de bestaande en toekomstige subsidiemogelijkheden van het Rijk (die nog niet allemaal duidelijk zijn), een extra financiële injectie aan dit project. Voor dergelijke leningen stelt de gemeente in de komende jaren 4 miljoen euro beschikbaar, waar het eerder om enkele tonnen ging, dit in verband met het behalen van de doelstelling om zonnepanelen op elk geschikt dak in Zeewolde te krijgen. In de komende jaren gaat het niet alleen om meer geld, maar is de inzet ook breder dan voorheen doordat bijvoorbeeld de maximale grens van de WOZ-waarde wordt losgelaten en het de bedoeling is dat niet alleen eigenaren, maar ook huurders van woningen er gebruik van kunnen maken. Daarbij gaat het niet alleen om het investeren in zonnepanelen, maar ook om andere vormen van bezuiniging en verduurzaming door isolatie, ventileren, warmte-terugwinning, energie-opslag en dergelijke.