Zeewolde Actueel

Maandag, 1 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Flevoziekenhuis kan het aanbod goed aan

Flevoziekenhuis kan het aanbod goed aan
Redactie: Saskia de Wijk

ALMERE – De situatie in het Flevoziekenhuis is stabiel. Dagelijks presenteren zich op de SEH circa 25 – 30 patiënten met COVID verdenking. Ongeveer de helft daarvan wordt in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn 2 COVID verpleegafdelingen: één voor patiënten met COVID verdenking, één voor bewezen COVID patiënten. Gezamenlijk liggen daar gemiddeld circa 30 patiënten. De capaciteit van deze afdelingen is toereikend.

Manager Peter Pels: “We kunnen het aanbod nu goed aan, we hebben voldoende medewerkers. We zetten extra medewerkers in op de SEH, de IC en de twee COVID afdelingen. Afgelopen weken zijn veel verpleegkundigen / artsen opgeleid en getraind zodat zij ondersteuning kunnen bieden bij de zorg voor corona patiënten. Dit gaat met name om artsen / verpleegkundigen die door het wegvallen van geplande operaties etc. hun reguliere werk deels niet kunnen doen. Ook is er veel aanbod van gepensioneerde medewerkers en andere mensen met ervaring in de zorg.”

De druk op de intensive care is nog steeds hoog. In de normale situatie zijn er 12 IC plekken. Dat is nu tijdelijk opgeschaald naar 17 plekken. De intensive care is omgevormd tot Corona IC (12 beademingsplekken).Daarnaast is de reguliere IC ingericht op de OK (5 plekken nu), waar patiënten liggen die geen corona hebben.

Het Flevoziekenhuis bereidt zich voor op een verdere uitbreiding van IC plekken. “Dit is sterk afhankelijk van enerzijds levering van beademingsapparatuur en anderzijds beschikbaarheid van adequaat opgeleide medewerkers.”
Cruciaal is dat het zorgpersoneel goed en veilig kan werken. Op korte termijn beschikt het ziekenhuis nog over voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal, maar het blijft schaars. Dit vraagt voortdurende inzet. “Hierover is landelijke en regionale afstemming. We willen alleen materiaal inzetten dat getest en bewezen veilig is. Daarom werken we samen met een landelijk inkoopconsortium van ziekenhuizen.”

Er wordt momenteel hard gewerkt onder zware omstandigheden. Contact met patiënten en familie / bezoek is door maatregelen zeer beperkt. “Dat is ook voor onze medewerkers zwaar en ongewoon.”.

Benadrukt wordt dat spoed en semispoed-zorg gewoon doorgaat ook voor niet corona-patiënten. Mensen die een acuut probleem hebben (bijvoorbeeld pijn op de borst, acute pijn in de buik) moeten bellen met hun huisarts en als dat nodig is kunnen gewoon zij naar het ziekenhuis komen. Ook bevallingen, oncologische operaties, etc. gaan gewoon door. Patiënten hoeven niet bang te zijn dat ze in het ziekenhuis het coronavirus oplopen. Er is een strikte scheiding aangebracht tussen patiënten die wel en geen coronavirus hebben. Er gelden zeer strikte maatregelen rondom hygiëne.

Reguliere afspraken en planbare zorg wordt zoveel mogelijk op een andere manier te gedaan. Bijvoorbeeld telefonisch of digitaal. “De sfeer is goed. Er wordt hard gewerkt. Er is veel saamhorigheid. We krijgen veel steun en waardering van de buitenwereld. Dat doet ons goed! Hartverwarmend!”

Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl