Zeewolde Actueel

Vrijdag, 29 mei 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Fraaie 31ste Pinkendag met kletsnatte onderbreking

Fraaie 31ste Pinkendag met kletsnatte onderbreking
Redactie: Jelle Stellingwerf

Het werd een stuk in drie bedrijven, die Pinkendag, als we de weersomstandigheden in ogenschouw nemen. Eerst wat kil met een prettig zonnetje, toen een fase waarin het hemelwater met bakken tegelijk naar beneden kwam en het Horsterplein tijdelijk veranderde in een stroveld met kabbelende riviertjes, en daarna kon tot ieders verbazing en opluchting de jas uit! Wisselvallig in de meest letterlijke zin van het woord.

Vanaf ’s ochtends vroeg voltrokken zich aanvankelijk op die traditionele eerste zaterdag van september de gebeurtenissen geheel volgens plan. Het inbrengen van het vee, wassen, ‘parkeren’ op de eigen plek op het plein, toiletteren, al dan niet onder een partytent, en toen was er eerst, klokke half negen, het BoerenBurgerOntbijt. Rond 9.00 uur kon worden begonnen met het afroepen van de eerste kalveren, pinken en koeien richting de aangewezen ring, waar de keurmeesters al klaar stonden om met strenge doch rechtvaardige blik het vee deskundig te beoordelen, al dan niet richting een kampioenschap. Er had zich onder dat prettige zonnetje dus al heel wat afgespeeld toen er om 11.00 uur officieel werd geopend. Commissievoorzitter Patrick te Molder constateerde met genoegen ‘dat het allemaal weer heel plezierig verliep’, en gaf meteen het stokje door aan burgemeester Gerrit Jan Gorter. Ook hij toonde zich content met de gang van zaken, en refereerde nog even fijntjes aan het feit dat de gemeente tegelijkertijd open dag hield. “Wie even iets anders wil zien dan koetjes en kalfjes kan dus even oversteken naar het Raadhuisplein. Ook gezellig!” Daarna nam Pinkendag-pionier Gerrit Wolthuis het woord, en dat had een reden. Hij stond even stil bij het grote verlies dat de commissie nog maar kort geleden te verwerken kreeg door het overlijden van Wim Vendrig. Als oud-bestuurslid en buitengewoon actief en gedreven deelnemer heeft Wim enorm veel bijgedragen aan Pinkendag als inspirerend en verbindend evenement, en dat werd zeer terecht gememoreerd.

Het mocht na de officiële opening nog een krap half uurtje doorgaan met parmantig af en aan lopende boerendochters en -zonen met het jongvee aan de halster, en toen was het opeens even gedaan met de pret: de sluizen gingen voluit open, en de plensregen striemde ongenadig neer. Verbazend hoe snel een menigte zich kan verplaatsen richting de belendende middenstand. In no time stonden de drogist, de cafetaria, de speelgoedwinkel en alle andere Horsterplein-panden mudvol met druipend publiek. Gezellig, dat wel, maar een blik op de buienradar, die op menig telefoon ogenblikkelijk werd geraadpleegd, maakte duidelijk dat het wel even kon gaan duren. Uit de luidsprekers kwam de mededeling dat “de keuring even werd stilgelegd.” Tja, wat moet je..? De nattigheid werd gelaten afgewacht, tót, jawel, de zon weer doorbrak, en de draad weer werd opgepakt alsof er niets gebeurd was.

Vermakelijk en vertederend onderdeel blijft de kalveropfok. De allerkleinsten, vanaf 4 jaar, brengen met strakke koppies en in opperste concentratie hun kalf voor, en hopen op een goede beoordeling door de jury. Het vakjargon is daarbij niet van de lucht. Een leek kan zich nog wel iets voorstellen bij lovende woorden over “een lang kalf, goede benen en hoeven, heel melktypisch” en meer van die termen, maar wat te denken van “een fraaie helling”? En voor een gevorderd kalf schijnt “flink wat jeugd inbrengen” ook bij te dragen aan een goede score. Toe maar! Kampioen word je niet zomaar… In drie beoordelingscategorieën, te weten ‘voorbrengen’, ‘toilet’ en ‘exterieur’, worden punten toegekend, en de optelsom levert dan een pupillenkampioen (Jack Groeneveld), een juniorenkampioen (Noortje van de Bunte) en een seniorenkampioen (Louise van Raalten) op. Meer uitslagen op de facebook-pagina van de commissie, via de website www.zeewoldebijdepinken.nl.

Ander vermaak was er uiteraard ook. Shantykoor ‘De trossen los’ amuseerde jong en oud met deinende zeemansliederen, de kleintjes mochten ‘koetje melken’, een kalfje schilderen, schminken of een stoomtreinritje maken, en de instrumentale vrolijke noot kwam van Zeewoldes eigen dweilorkest de ‘Nep-Tunes’. “Gemoedelijk, vriendelijk en heel gezellig”, vond een bezoeker van buiten het dorp. De conclusie mag luiden dat Zeewolde, ondanks het natte intermezzo, ook dit jaar weer bijzonder goed bij de pinken was.