Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Gebiedsfonds Windmolenpark Sternweg stelt WhatsApp Buurtpreventieborden beschikbaar

Gebiedsfonds Windmolenpark Sternweg stelt WhatsApp Buurtpreventieborden beschikbaar
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE - Windmolenpark Sternweg besteedt een deel van de opbrengst aan de verbetering van de leefomgeving. Het gaat specifiek om het gedeelte van het buitengebied van Zeewolde dat in Oostelijk Flevoland ligt, het gebied ten noorden van de Knardijk. Hiervoor is een Gebiedsfonds ingesteld. Burgers, buitenlui en stichtingen kunnen aanvragen indienen voor verbeteringen in genoemd gebied.

De buitenwegen van Zeewolde hebben net als in het dorp, buurt WhatsApp groepen. Alle beheerders van deze App-groepen, zijn weer opgenomen in een WhatsApp groep Buitengebied Gemeente Zeewolde. Ook Lelystad en Dronten hebben een dergelijke organisatiegraad. Overkoepelend zijn deze weer georganiseerd in de WhatsApp groep Buitengebied Flevoland. Via dit kanaal wordt informatie snel door het hele buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gecommuniceerd.

Dat is vooral van belang voor informatie met betrekking van diefstal of verdachte personen en/of voertuigen. Naast de bewoners maken ook politie en gemeente af en toe dankbaar gebruik van deze informatie voorziening.

Eén van de buitengebied bewoners diende een aanvraag in voor WhatsApp Buurtpreventiebordjes. Het Gebiedsfonds heeft deze aanvraag gehonoreerd. Inmiddels zijn alle ingangswegen van de Sternweg en omgeving voorzien van de bekende WhatsApp buurtpreventie bordjes.