Zeewolde Actueel

Zondag, 7 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

‘Geen verruiming openingstijden ABS, mogelijk wel extra inzamelrondes’

‘Geen verruiming openingstijden ABS, mogelijk wel extra inzamelrondes’
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – De gemeente wil kijken of er mogelijkheden zijn de innamecapaciteit van grofvuil en tuinafval te verhogen, indien dat past binnen de richtlijnen die worden gehanteerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vooruitlopend op Koningsdag waren er al enkele extra inzamelrondes om knelpunten op te lossen dan wel te voorkomen. Een bezoek aan het afvalbrengstation (ABS) aan de Industrieweg zou echter nog steeds alleen in ‘noodzakelijke gevallen’ moeten worden overwogen. Hier verandert (voorlopig) niets aan. Dit schrijft het college van B en W in antwoord op zogenoemde ex. art. 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde.

De fractie van Leefbaar Zeewolde riep het college op 14 april jl. op nog explicieter bij de bevolking aan te geven dat bezoek aan het ABS alleen in noodzakelijke gevallen (bijvoorbeeld bij verhuizing) wenselijk was (daar dit de gemeentelijke richtlijn was). Een andere mogelijkheid zou zijn het verruimen van de openingstijden van het ABS, zo hield ‘Leefbaar’ B en W voor. Daarin gaat het college echter niet mee met de grootste raadsfractie. Allereerst worden hiervoor de oproepen die werden gedaan bij de instelling van de intelligente lockdown op 23 maart jl., herhaald: ‘blijf zoveel mogelijk thuis’, ‘ga alleen naar buiten als dat nodig is’, ‘hou ten minste 1,5 m afstand tot anderen’ en ‘zorg voor goede hygiënische maatregelen’. “Het verzoek om het ABS alleen in noodzakelijke gevallen te bezoeken, is daarvan een voor de hand liggende logische vertaling”, stelt het college vast. “Dit is voor het paasweekend nog een keer expliciet gecommuniceerd en zal de komende tijd worden herhaald.” Volgens B en W mag ervan worden uitgegaan dat de landelijke richtlijnen (‘die op 21 april nog eens door premier Rutte werden aangehaald’) bij ‘een ieder’ bekend zijn. “Zowel afvalinzamelaar HVC als gemeente hebben bij herhaling aan inwoners gevraagd een bezoek aan het afvalbrengstation uit te stellen.”

Het college zegt wel ‘alert te zijn op mogelijkheden om de innamecapaciteit van grofvuil en tuinafval te verhogen’. “Indien dit past binnen de huidige ingezette strategie en richtlijnen die worden gehanteerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.” Ook wijzen B en W er in hun de beantwoording van de ex. art. 36 vragen op dat er voortdurend overleg is met HVC om te bekijken op welke manier er zo gericht mogelijk op de actualiteit kan worden ingespeeld. “Dat heeft er onder meer toe geleid dat, vooruitlopend op Koningsdag, op vrijdag 24 en zaterdag 25 april extra inzamelrondes werden gereden om knelpunten op te lossen dan wel te voorkomen.” Ten slotte belooft het college hoe er met alle mitsen en maren die daar bij horen zo goed mogelijk kan worden geanticipeerd op mogelijke toekomstige verruiming van RIVM-maatregelen.