Zeewolde Actueel

Vrijdag, 3 april 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Gemeenteraad nog niet helemaal 'klaar met gedonder en geknal'

Gemeenteraad nog niet helemaal 'klaar met gedonder en geknal'
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – De oppositiepartijen D66, PvdA/GroenLinks, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang dienden donderdagavond 20 februari de motie ‘Klaar met gedonder en geknal’ in. Met de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ wilden de vier partijen vooral een signaal afgeven richting landelijke politiek. Onderzoek wees onlangs uit dat 65 procent van de Nederlanders voor een algeheel vuurwerkverbod is. Zover wil het kabinet nog niet gaan. Wel heeft de regering intussen gewerkt aan een forse uitbreiding van het verbod op vuurwerk. Zo zullen knalvuurwerk en vuurpijlen in de toekomst niet meer mogen. “De afgelopen jaarwisseling ligt nog vers in ons geheugen”, aldus Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks) namens de indieners van de motie donderdagavond. “Ook in Zeewolde ondervonden we wekenlang extreme vuurwerkoverlast voor mens en dier. Een onveilig gevoel, een zwaargewonde, vernielingen aan straatmeubilair en weer meer incidenten dan vorig jaar. Als fracties kregen we regelmatig de roep hier iets aan te doen. Dit moet echt een keer ophouden. We zijn klaar met het gedonder en geknal.” Ernst Bron (ChristenUnie) vroeg zich af waarom de vier partijen niet hadden gekozen voor een algeheel verbod, zoals ook al in Rotterdam was gebeurd. Hij wees erop dat een grote minderheid van de Nederlanders tegen een algeheel vuurwerkverbod is. Volgens hem zou een in één klap in te voeren algeheel verbod waarschijnlijk helemaal niet te handhaven zijn. “Misschien is niet het vuurwerk het werkelijke probleem, maar de toegenomen hufterigheid op veel vlakken in de samenleving,” zo meende de CU-fractievoorzitter. CDA, Leefbaar Zeewolde en VVD zeiden de motie niet te zullen steunen, omdat zij de landelijke lijn wilden volgen. Burgemeester Gerrit Jan Gorter was het met iedereen eens die ‘klaar was met gedonder en geknal’. Wel merkte hij op dat de lange periode van afknallen in de meeste gevallen niet werd veroorzaakt door legaal, maar door illegaal vuurwerk. “En dat kan gewoon via postpakketjes worden bezorgd”, schudde hij zijn hoofd. Met Bron was Gorter van mening dat het handhaven op een algeheel verbod ‘heel moeilijk’ zou worden. Dat was volgens de portefeuillehouder Handhaving ook de reden dat het kabinet had besloten een algeheel verbod niet in één keer, maar in stappen in te voeren. De motie werd uiteindelijk verworpen met zeven stemmen vóór en twaalf tegen. De oppositie had toch nog één stem van de coalitiepartijen weten te krijgen: Harry Hübbers (ChristenUnie) stemde eveneens vóór, zijn fractiegenoten niet.