Zeewolde Actueel

Zaterdag, 4 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Gemeenteraad roept kabinet op 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen uit Lesbos

Gemeenteraad roept kabinet op 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen uit Lesbos
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - De gemeenteraad nam donderdagavond 28 mei een zogenoemde motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA/GroenLinks, CDA en ChristenUnie aan om de landelijke overheid te verzoeken 500 alleenstaande en dus kwetsbare vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen te halen en deze opvang te bieden in de bestaande procedure.

Er vindt op dit moment een humanitaire crisis plaats op het Griekse eiland Lesbos en bij de Grieks-Turkse grens. De Griekse minister van Burgerbescherming deed oktober vorig jaar reeds (ruim voor 'corona') een oproep 2.500 kinderen op te vangen in andere Europese landen. Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children riepen gemeenten op om zich bereid te verklaren kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te geven. Inmiddels hebben al 50 gemeenten en vele maatschappelijke organisaties en prominenten er bij het Rijk op aangedrongen hieraan gehoor te geven. De voogdijinstelling Nidos heeft zich zelfs al bereid verklaard de groep kinderen op te vangen en te huisvesten. Het kabinet heeft echter nog geen gehoor gegeven aan de verschillende oproepen. Wel werd er aangeboden de Griekse overheid te steunen bij het opzetten van een voogdijinstelling aldaar. Opmerkelijk is voorts dat twee coalitiepartijen, D66 en ChristenUnie, de kinderen wél naar Nederland zouden willen halen. Het landelijke CDA gaat zover echter nog niet, zeer tegen de zin van tientallen plaatselijke afdelingen. In hun motie opperden PvdA/GroenLinks, CDA en ChristenUnie dat het kabinet mogelijk wel gevoelig zou zijn voor een oproep vanuit gemeenten. “Het is onze menselijke plicht mensen in nood te helpen wanneer we daar de mogelijkheid voor hebben, ook als dit niet de formele verantwoordelijkheid van de gemeente is”, zo probeerden de drie fracties de rest van de gemeenteraad mee te krijgen. Dat laatste bleek uiteindelijk in voldoende mate het geval te zijn. Ook D66 en drie fractieleden van Leefbaar Zeewolde gingen mee met de motie. VVD, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang wilden zich niet inlaten met de wat zij noemden ‘landelijke discussie’. Wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) stelde voor de oproep richting Den Haag vanuit de gemeenteraad te doen en niet slechts vanuit het college van B en W. Dit kwam in haar ogen veel sterker over. Twaalf raadsleden steunden op deze wijze de motie, vijf bleven tegen. Theun Schaaf en Helmut Hermans (beiden Leefbaar Zeewolde) wilden zich als lid van een lokale partij in het geheel ‘niet mengen in dit landelijke en internationale vraagstuk’ en onthielden zich van stemming. Normaliter is het voor een raadslid niet mogelijkheid ‘neutraal’ te stemmen en wordt in zo’n geval de raadstafel voor even verlaten. Nu moesten de beide genoemde heren thuis de benen maar even strekken.

Foto: Defence for Children.