Zeewolde Actueel

Donderdag, 24 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Gemeenteraad wil woningnood in Zeewolde met voorrang aanpakken

Gemeenteraad wil woningnood in Zeewolde met voorrang aanpakken
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Het langste agendapunt van de lange gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 juni was de bespreking van de Woonvisie 2020-2025. Vrijwel alle fracties dienden een of meer moties in, het was aan alles duidelijk dat de woningmarkt momenteel een zorgenkindje is en de helpende hand van de gemeente meer dan gewenst. Het is allang geen schaarste meer, er kan momenteel in Zeewolde al worden gesproken over heuse woningnood, zoveel werd donderdag wel duidelijk.

Persoonlijk verhaal

De huidige woonvisie bestrijkt de periode 2015-2020 en is dit jaar aan actualisatie toe. Er zijn daarbij diverse ontwikkelingen die meespelen, zoals de fors gestegen prijzen op de woningmarkt en de grote krapte aan de ‘onderkant’. Ook zijn er de eerste tekenen van een haperende economie, waarbij de stikstofproblematiek, Brexit, renteverlagingen en de coronacrisis leveranciers van roet in het eten zijn. Verder moet er te allen tijde rekening worden gehouden met veranderende regelgeving vanuit het Rijk.

Veel indruk maakte donderdag het persoonlijke verhaal van Rob Smeets (Zeewolde Liberaal). Smeets vertelde dat het na zijn scheiding vorig jaar niet mogelijk bleek dat hij noch zijn ex in hun koopwoning bleef wonen. “Je huis binnen een maand boven de verkoopprijs verkopen was geen enkel probleem, allebei er een betaalbare woning voor terugkrijgen wel degelijk. En we hadden geen flauw idee waar we naartoe moesten”, zo vertelde hij. Het lukte hem en zijn voormalige echtgenote uiteindelijk wel om woonruimte te vinden, maar volgens het ZL-raadslid stond zijn verhaal ‘ongetwijfeld’ niet op zichzelf. Smeets wist de cijfers uit Zeewolde niet, maar hij kon wel vertellen dat er in de gemeente Ermelo momenteel gesproken wordt over 60 ‘spoedzoekers’.

Moties

De motie ‘opstapwoningen’ was bedoeld om prioriteit te geven aan woningen voor mensen die er met spoed één nodig hebben (zogenoemde pauzewoningen). De motie werd ingediend door VVD, ChristenUnie, D66, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang en uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. De motie ‘herstarterslening’ (ingediend door D66, CDA, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang) lag in het verlengde hiervan. Gescheiden partners lopen op het moment dat ze een nieuwe woning willen betrekken regelmatig tegen strenge regels aan. Ook deze motie werd aangenomen, alleen de VVD stemde tegen. Woordvoerder Hendrik Visser legde de tegenstem uit. “Voor ons is de verhouding 1/3 duur, 1/3 middelduur en 1/3 goedkoop het uitgangspunt. Het is niet verstandig bepaalde groepen incidenteel extra te bedienen, want dat bevordert de doorstroming niet.” De motie ‘hou koopwoningen voor starters betaalbaar’ van D66, CDA en PvdA/GroenLinks kende eenzelfde stemmenverhouding. Hierbij speelde het ‘anti-speculatiebeding’ mee. Dit is in het verleden vaker gehanteerd, maar niet altijd succesvol. Dat een investeerder tien tot vijftien woningen in de Molenbuurt had opgekocht en deze vervolgens vrolijk doorverhuurde, leek de raad echter een bedenkelijke ontwikkeling. Toen de motie werd afgezwakt naar een onderzoek, gaven alle fracties op die van de VVD na groen licht. In een laatste motie (ingediend door ChristenUnie, D66, CDA, PvdA/GroenLinks, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang) werd opgeroepen meer te bouwen in de goedkope sector (kopen onder de twee ton en huren onder 721 euro per maand). Leefbaar Zeewolde ging mee met de ‘sympathieke’ motie, de VVD niet.