Zeewolde Actueel

Vrijdag, 5 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Grootschalige controle op Buitenplaats Horsterwold

Grootschalige controle op Buitenplaats Horsterwold
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – Verschillende overheidspartijen hebben woensdag 27 november een onderzoek uitgevoerd op het Buitenplaats Horsterwold. De betrokken partijen waren onder meer de gemeente Zeewolde, de belastingdienst, het UWV, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de sociale verzekeringsbank en de politie. De controleurs van deze overheidspartijen bezochten verschillende recreatieverblijven.

De gemeente en politie hebben in de afgelopen maanden meermalen opgetreden tegen onder meer illegale huisvesting van arbeidsmigranten en drugs-gerelateerde criminaliteit. Vanuit het park komen regelmatig klachten binnen over de onveilige leefomgeving.

Bij de controle werd iedereen die op het park aanwezig was gecontroleerd. Daarnaast werden verschillende recreatiewoningen, waarbij een vermoeden bestond van onveilige situaties of criminele of illegale activiteiten, onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van de controles volgen er aanvullende onderzoeken en/of maatregelen.

Het belangrijkste doel van de controle was het verbeteren van de omstandigheden op het park en het vergroten van de veiligheid. Het gaat hierbij om het tegengaan van criminaliteit (er waren vermoedens van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld overtreding van de Opiumwet, prostitutie, uitbuiting etc.), onveilige situaties (er was onvoldoende zicht op het aantal personen dat in een recreatiewoning verblijft en vermoedens dat bijvoorbeeld de brandveiligheid in het geding was), illegale bewoning (er waren vermoedens dat er arbeidsmigranten of anderen in deze woning wonen, terwijl bewoning van een vakantieverblijf niet is toegestaan) en illegale praktijken (er waren vermoedens van het ontduiken van belastingen en sociale premies, uitkeringsfraude of overtreden van bouw- en milieuwetgeving).

Het binnentreden in de (recreatie)verblijven was in eerste instantie op basis van vrijwilligheid. Maar ook als een eigenaar/aanwezige geen toestemming geeft, mogen de controleurs het recreatieverblijf binnentreden met gebruikmaking van de afgegeven machtiging tot binnentreding.

(bron: Lokale Omroep Zeewolde)