Zeewolde Actueel

Maandag, 21 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Herinrichting voor kuststrook tussen Strand Horst en Strand Nulde

Herinrichting voor kuststrook tussen Strand Horst en Strand Nulde
v.l.n.r. Kees Rutten (directeur Leisurelands), Hans de Haan (wethouder Ermelo), Roelof Koekkoek (wethouder Putten) en Rita Braam (directeur Gastvrije Randmeren).
Foto: Beeldpakker
Redactie: Saskia de Wijk

ERMELO/PUTTEN - Voor het Groene Kruispunt Nuldernauw, de kuststrook tussen Strand Horst in Ermelo en Strand Nulde in Putten, hebben de colleges van Ermelo en Putten, Leisurelands en gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren een inrichtingsplan vastgesteld dat een flinke meerwaarde oplevert voor de natuur.

Het doel van het project is om in het Groene Kruispunt een soortenrijk leefgebied te creëren voor verschillende soorten vogels en andere diersoorten zoals de grote karekiet, roerdomp , das, otter, ringslang en snoek. Het Groene Kruispunt vormt een nieuwe stapsteen voor de natuur met een oost-west verbinding tussen het Flevolandse Horsterwold en de Putterpolder en een noord-zuidverbinding tussen het natuurgebied bij Harderwijk en de natuur Arkemheen.

Na de herinrichting van de kuststrook tussen Strand Horst en Strand Nulde wordt het gebied toegevoegd aan het Gelders NatuurNetwerk (GNN), een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden.

Leisurelands neemt het beheer en onderhoud op het land voor zijn rekening. De gemeenten Putten en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rust- en foerageergebied op het water. Gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied.

Het inrichtingsplan voor het Groene Kruispunt is een actualisering van de oorspronkelijke opgave uit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren uit 2001 en draagt nu ook bij aan de natuurdoelen uit het Natura 2000 beheerplan Veluwerandmeren en de Kaderrichtlijn Water.

Rita Braam, directeur coöperatie Gastvrije Randmeren: “De aanleg van deze natuurzone op grondgebied van Leisurelands geeft een fraaie invulling aan een nu wat saai kustgebied tussen Strand Horst en Nulde met een impuls voor dierenleven en natuur en met belevingswaarde voor de recreant. Met vereende krachten hebben we het investeringsbudget weten te verdubbelen om het plan te kunnen realiseren en daar ben ik, samen met alle partners best trots op.”