Zeewolde Actueel

Vrijdag, 29 mei 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Hoe zit het als mijn medewerker teveel vakantiedagen heeft opgenomen en zijn contract bij ons eindigt?

Hoe zit het als mijn medewerker teveel vakantiedagen heeft opgenomen en zijn contract bij ons eindigt?
Redactie: Christiaan Schutte

Wij hebben een medewerker in dienst van wie het contract binnenkort afloopt en niet wordt verlengd. De medewerker heeft alleen meer vakantiedagen genoten dan hij heeft opgebouwd. Ik had verwacht dat de medewerker bij ons zou blijven werken en dat hij de dagen dus wel in zou halen maar dat blijkt nu dus het geval. Kan ik de teveel opgenomen vakantiedagen verrekenen met de eindafrekening van de medewerker?

Opbouw vakantiedagen
Iedere medewerker bouwt vakantierechten op voor ieder uur dat hij werkt. Het wettelijk aantal uren dat een medewerker opbouwt is vier keer het aantal uren per week. Als een medewerker dus 40 uur per week werkt, bouwt hij 160 wettelijke vakantie-uren op. Daarnaast kán een medewerker ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen. Dat is afhankelijk van de afspraken hieromtrent in arbeidsovereenkomst en/of CAO.

Opname vakantiedagen
Het komt wel eens voor dat een medewerker start in de maand april en in de zomervakantie direct een lange vakantie gepland heeft terwijl hij daarvoor strikt genomen niet voldoende uren heeft opgebouwd. Veel werkgevers vinden dit geen probleem omdat de werknemer na zijn vakantie nog de uren kan opbouwen. Als dat echter niet gebeurt (omdat de werknemer zijn contract bijvoorbeeld niet wordt verlengd) dan resteert en een minsaldo bij einde dienstverband. De vraag is dan voor wiens rekening dit komt?

Wat zegt de rechtspraak?
Als er tussen u en de werknemer niets is afgesproken over wat er gebeurt bij een eventueel minsaldo aan verlofuren, dan komt dit voor rekening en risico van werkgever. Met andere woorden: de werknemer hoeft de teveel opgenomen vakantiedagen in dat geval niet aan u terug te betalen. Ook al zou dat misschien wel om twee volle weken gaan. Dit is herhaaldelijk in de rechtspraak bepaald. Als er van tevoren wél duidelijke afspraken zijn gemaakt over dat de waarde van teveel opgenomen vakantiedagen moet worden terugbetaald bij beëindiging van het dienstverband, dan komt het voor rekening en risico van werknemer als hij teveel vakantiedagen heeft opgenomen ten tijde van beëindiging van het contract. Het is dus belangrijk voor u als werkgever om (standaard) in de arbeidsovereenkomst met uw medewerkers op te (laten) nemen dat de waarde van teveel opgenomen vakantiedagen moet worden vergoed bij beëindiging van het dienstverband. Doet u dit niet, dan kan zo’n vakantie u nog wel eens duur komen te staan.

In deze wekelijkse column beantwoorden de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u een interessant vraag voor in de krant? Laat het ons weten via vraag@wolderwijd-juristen.nl. Liever een persoonlijk gesprek? Bezoek ons juristenkantoor dan tijdens het open inloopspreekuur iedere dinsdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur. Raadpleeg onze website voor het afwijkende (vakantie) spreekuur.