Zeewolde Actueel

Donderdag, 2 april 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Inloopavond over nieuw te bouwen zonnepark Het Zonnewoud

Inloopavond over nieuw te bouwen zonnepark Het Zonnewoud
Redactie: Saskia de Wijk

Zeewolde - Op een ruim 7 ha groot bosperceel in het Horsterwold, grenzend aan zowel de Spiekweg als de Groenewoudseweg, zal onder de naam Het Zonnewoud Zeewolde een zonnepark gerealiseerd worden. Initiatiefnemers van dit project zijn Sunvest en Staatsbosbeheer. Het Zonnewoud Zeewolde wordt een unieke combinatie van duurzame energie opwekking, natuur, recreatie en educatie. Een vrij toegankelijke plek om te verkennen, te verblijven, te doen en te leren. Om meer te vertellen over dit initiatief organiseert Sunvest samen met ZeewoldeZon een openbare inloopavond. Deze vindt plaats op dinsdag 17 september a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Verbeelding. Belangstellenden zijn van harte welkom. Er wordt verzocht uw eventuele komst te bevestigen via zonnewoud@sunvest.nl .

Om het recreatieve aanbod in het Horsterwold te verbreden en te versterken heeft Staatsbosbeheer, in overleg met de gemeente, een aantal locaties aangeboden aan de markt voor ontwikkeling en bedrijfsmatige activiteiten. Voor genoemde locatie heeft Staatsbosbeheer in een tender aan ontwikkelaars de vraag gesteld om een zonneweide met recreatieve meerwaarde en mooi landschappelijk ontwerp te ontwikkelen. Sunvest heeft met een bijzonder ontwerp de tender gewonnen.

Tijdens de inloopavond komen verschillende onderwerpen aan bod. Onder meer wat het zonnepark voor de omgeving betekent, hoe het eruit komt te zien, welke functies in het ontwerp zijn opgenomen, welke onderzoeken er zijn uitgevoerd en de planning van de vergunningsprocedure en inspraakmogelijkheden. Bezoekers kunnen tijdens de avond ook hun mening geven. “Bij de vorming van het plan heeft Sunvest uitvoerig gesproken met verschillende lokale en regionale organisaties om tot een ontwerp te komen dat een bijdrage levert aan de omgeving en haar inwoners. Wij zijn benieuwd naar de reacties, eventuele opmerkingen en suggesties”, laat Rene Hanssen, directeur Sunvest, weten.

“Het planvoorstel is al ingediend bij de gemeente in verband met de strakke planning van de vergunningsprocedure, maar met de gemeente is afgesproken dat wij de informatie die wij op deze avond ophalen mee kunnen nemen in de definitieve versie van het ontwerp. Waar mogelijk houden wij rekening met uitgesproken wensen en voorkeuren, wanneer deze passen binnen de voorwaarden van Staatsbosbeheer en wet en regelgeving waar Sunvest als initiatiefnemer aan moet voldoen.”

Verder wordt geïnformeerd over de mogelijkheden om als inwoner van Zeewolde ook financieel profijt te hebben van de komst van het Zonnewoud Zeewolde. “Het zonnepark zal naar schatting 25 jaar lang voldoende stroom opwekken voor circa 3000 huishoudens, een derde van alle huishoudens in Zeewolde. Sunvest en de lokale energiecoöperatie ZeewoldeZon (www.zeewoldezon.nl) werken samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Zeewolde op een voordelige manier stroom van het zonnepark kunnen afnemen. ZeewoldeZon zal aanwezig zijn op de inloopavond en om meer te vertellen over deze mogelijkheid en de invulling daarvan.”