Zeewolde Actueel

Maandag, 1 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Jeugd mag weer (georganiseerd) buitensporten

Jeugd mag weer (georganiseerd) buitensporten
Zeewolde Atletiek
Foto: Lokale Omroep Zeewolde
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE - De coronamaatregelen rondom kinderen en jongeren worden vanaf 29 april iets versoepeld. Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf die datum onder begeleiding weer buiten mag worden gesport door kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Omdat goede begeleiding essentieel is, heeft de gemeente met een aantal sportaanbieders afspraken gemaakt. Dit zijn HC Zeewolde, VV Zeewolde, Zeewolde-Atletiek, Honk- en Softbalvereniging The Harriers, KV Wolderwijd, Volleybalvereniging Zeewolde, Golfclub Zeewolde en Grenzeloos Bewegen.

Sport- of beweegactiviteit organiseren? Stuur een plan van aanpak
Bij het organiseren van een sport- of beweegactiviteit voor kinderen en/of jongeren, moet de initiatiefnemer een plan van aanpak maken waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige coronamaatregelen en de richtlijnen van sportbonden. Dit plan kan gestuurd worden naar Bob Verstralen, beleidsmedewerker Sport van de gemeente Zeewolde via b.verstralen@zeewolde.nl.

De gemeente controleert of het plan past binnen de huidige RIVM-richtlijnen van de regering en de sportbonden. Na akkoord kunnen de activiteiten uitgevoerd worden.

Waar en met wie kan ik sporten?
Niet alle verenigingen en sportaanbieders beginnen volgende week met training. Advies is om van tevoren contact op te nemen met de club en vraag hier naar.
Voor niet-leden is het nog niet mogelijk om spontaan aan te sluiten bij verenigingen. In de eerste weken krijgen de sportaanbieders de ruimte om het sportaanbod weer op te bouwen. Op 11 mei volgt dan een evaluatie. Als alles goed gaat kunnen mondjesmaat niet-leden deelnemen aan activiteiten. Samen met Michelle Volk, coördinator buurtsportcoaches, wordt hiervoor een plan gemaakt.

Alleen voor buitensporten
De gemeente gaat verkennen of het mogelijk is voor de binnensport om gebruik te maken van de velden/voorzieningen die niet gebruikt worden in de buitenruimte.

Wethouder Ewout Suithoff is blij met versoepeling en de afspraken die zijn gemaakt met een aantal verenigingen. “Fijn dat kinderen en jongeren weer buiten kunnen gaan sporten. Veel sportverenigingen moeten hiervoor hun trainingen aanpassen. Ik wens alle sportaanbieders dan ook veel succes met de voorbereidingen en natuurlijk ook heel veel plezier bij de ‘nieuwe’ trainingen”.