Zeewolde Actueel

Zondag, 7 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Jongeren ondersteunen kinderen met gescheiden ouders in coronatijd

Jongeren ondersteunen kinderen met gescheiden ouders in coronatijd
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE - Juist in deze periode kan het extra lastig zijn voor kinderen met gescheiden ouders om thuis te zijn terwijl thuis nu niet altijd de meest stabiele plek is. Er zijn veel kinderen die zich zorgen maken over gezondheid, het heen en weer gaan tussen hun gescheiden ouders, verschil in regels en de angst die blijft bestaan voor een eventuele lockdown omdat ze beide ouders willen blijven zien. Stichting Villa Pinedo ziet in de afgelopen drie weken een stijging van het aantal kinderen dat een luisterend oor zoekt. Juist omdat het aanbod van Villa Pinedo voor alle kinderen met gescheiden ouders zich uitsluitend online afspeelt, weten veel meer kinderen het platform te vinden.

Stichting Villa Pinedo biedt kinderen met gescheiden ouders de mogelijkheid online hun ervaringen te delen, elkaar te adviseren en te steunen. Als zij daar behoefte aan hebben kunnen kinderen van 10-23 jaar aan een Online-Buddy gekoppeld worden. Deze Buddy is een jongere tussen de 18 en 26 jaar, ook met gescheiden ouders, die steun biedt vanuit eigen ervaring en tips geeft over lasteige of moelijke vraagstukken. Het koppelen gebeurt middels een speciaal ontwikkelde app. . Dagelijks biedt Villa Pinedo 805 kinderen een luisterend oor.

Villa Pinedo meldt dat naast de stijging van het aantal aanvragen voor een Buddy er opvallend veel jongeren zich spontaan aanmelden om vrijwilliger te worden. “Het is mooi om te zien dat jongeren in deze tijd nog meer bereid zijn andere kinderen te steunen en zich realiseren hoe moeilijk het juist nu kan zijn voor kinderen met gescheiden ouders.” Vaak zijn het jongeren die eerder zelf bij Villa Pinedo hulp hebben gezocht.

Om de kwaliteit van de gesprekken te waarborgen en de voortgang van het contact tussen Buddy en het kind te bewaken, worden alle gesprekken gemonitord door professionals van Villa Pinedo (pedagogen en toegepast psychologen). “In tegenstelling tot wat er wordt gepubliceerd door sommige andere organisaties zien wij geen stijging van het aantal zorgelijke situaties ten opzichte van de periode voor het coronavirus”, aldus Sophie Mulder, communicatie Villa Pindeo. “Kinderen hebben veel vragen, maar kunnen er met hulp van de Buddy goed mee omgaan.”

Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. Ook is er een aanbod voor gescheiden ouders, zoals een online training en forum waar ouders vragen kunnen stellen aan jongeren. Kinderen met gescheiden ouders maken hier volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat door advies te geven vanuit hun eigen ervaringen. De effectiviteit van het Buddyprogramma wordt gedurende 4 jaar onderzocht door de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie: www.villapinedo.nl