Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Koninklijke onderscheiding voor drie Zeewoldenaren

Koninklijke onderscheiding voor drie ZeewoldenarenKoninklijke onderscheiding voor drie ZeewoldenarenKoninklijke onderscheiding voor drie ZeewoldenarenKoninklijke onderscheiding voor drie ZeewoldenarenKoninklijke onderscheiding voor drie ZeewoldenarenKoninklijke onderscheiding voor drie ZeewoldenarenKoninklijke onderscheiding voor drie Zeewoldenaren
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – Burgemeester Gerrit Jan Gorter belde vrijdagmorgen 24 april drie inwoners van Zeewolde op met de mededeling dat zij dit jaar een Koninklijke onderscheiding krijgen. Daarna bracht hij hen persoonlijk een taartje en een bos bloemen. De lintjesregen loopt in verband met de coronacrisis echter wel anders dan voorgaande jaren. Het is nog niet bekend wanneer het daadwerkelijk opspelden van de versierselen in aanwezigheid van familie en bekenden van de gedecoreerden gaat gebeuren. Dit zal in alle gemeenten tegelijk plaatsvinden. Datum en tijdstip worden te zijner tijd bekendgemaakt. Het gaat voor de Lintjesregen 2020 om drie decorandi: Trudy van Blokland-van Beurden (64), Hennie de Ruijter (70) en Wil Stam-Hovenkamp (82). Alle drie Zeewoldenaren worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

School en scouting

Mevrouw G.H. (Trudy) van Blokland-van Beurden zet zich al vanaf 1985 in als vrijwilligster op de openbare basisschool ’t Wold aan de Flevoweg, als begeleidster bij handvaardigheid en niveaulezen. Ook helpt ze kinderen die een taalachterstand hebben en organiseert en begeleidt ze mede schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Tevens was ze van 1992 tot 2017 als groepsleidster en kok actief bij Scouting Jan Wandelaar in Zeewolde. Voor de scouting zamelde ze ook oud-papier in, organiseerde ze samen met anderen de rommelmarkt op Koninginnedag en later Koningsdag en was ze medeverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Daarnaast motiveerde ze jongeren om zich te ontwikkelen als groepsleider of bestuurslid. Vanaf 1996 zet mevrouw Van Blokland zich eveneens in als vrijwilligster en penningmeester voor de Zeewolder afdeling van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Ze organiseert en begeleidt activiteiten en evenementen zoals bingo, maaltijden en excursies. Daarnaast organiseert ze de jaarlijkse loterij en begeleidt ze sinds 2010 de vakantieweken.

Voetbal en dammen

De heer H. (Hennie) de Ruijter is al vanaf 1984 als vrijwilliger actief bij de voetbalvereniging Zeewolde. Hij was actief als scheidsrechter, coach van een jeugdteam, lid van de uitwisselingscommissie met de Engels-Schotse voetbalclub Berwick Rangers en barmedewerker. Sinds 2017 is de heer De Ruijter assistent-penningmeester. Naast zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalclub is De Ruijter vanaf 1989 actief als bestuurslid en sinds 1994 als wedstrijdleider van de Damclub Dronten. Hij organiseert er de interne competitie. De Ruijter combineert sinds het jaar 2000 voetbal en dammen door op de laatste zaterdag van december in de kantine van de voetbalvereniging jaarlijks een damsimultaan te houden (met gemiddeld 20 à 25 deelnemers).

Philadelphia en Sfinx

Mevrouw W. (Wil) Stam-Hovenkamp is al 1990 actief bij de Stichting Philadelphia Zorg bij de woonlocatie Kastanjelaan in Zeewolde. Zij ondersteunt de catechese. Daarnaast begeleidde ze in het verleden bewoners naar en van de kerk. Ook bezoekt en onderneemt ze activiteiten met de bewoners en bezorgt ze het kerkblad. Vanaf 1993 tot 2019 was mevrouw Stam actief als secretaris (tot 2000) van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Zeewolde. Ze ondersteunde deelnemers tijdens de activiteiten en verkocht loten. Tevens was ze hoofd huishouding tijdens de jaarlijkse vakantieweek. Vanaf 2003 is mevrouw Stam als vrijwilligster bij het dienstencentrum De Sfinx van Welzijn Zeewolde betrokken. Ze is daar gastvrouw en verricht waar nodig hand-en-spandiensten.

Bij de foto's: Hennie de Ruijter, Trudy van Blokland en Wil Stam worden na zijn telefoontje verrast door burgemeester Gerrit Jan Gorter met een bezoekje én een taart.

Trudy gefeliciteerd met je lintje
Nico van Maanen | vrijdag 24 april 2020 14:04