Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Koninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereikt

Koninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereiktKoninklijke onderscheidingen toch nog feestelijk uitgereikt
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Bij afwezigheid (vakantie) van burgemeester Gerrit Jan Gorter mocht wethouder Winnie Prins als eerste locoburgemeester van Zeewolde vrijdagochtend 3 juli in de theaterzaal van The Lux Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan de heer H. (Hennie) de Ruijter, mevr. W. (Wil) Stam-Hovenkamp en mevr. G.H. (Trudy) van Blokland-van Beurden. De drie werden eind april al verrast met hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, maar konden door de coronamaatregelen de bij de onderscheiding behorende versierselen nu pas in ontvangst nemen. De theaterzaal zat vrijdagochtend gevuld met naaste familieleden en wat vrienden van de gedecoreerden. Prins reikte de lintjes uit, het eigenlijke opspelden ervan moest worden gedaan door een naaste verwant. Bij Hennie de Ruijter en Trudy van Blokland gebeurde dat laatste door de partner, bij Wil Stam door zoon Wouter. De drie gedecoreerden werden als eerste toegesproken door een van hun kinderen. Wouter Stam en Iwan van Blokland spraken op deze wijze warme woorden voor hun moeder uit, André de Ruijter had deze voor zijn vader. Handen geven zat er vrijdagmorgen vanwege ‘corona’ niet in, maar uiteraard werd er nog wel een toost uitgebracht op Zijne Majesteit, het had hem tenslotte allemaal behaagd.

Philadelphia en Sfinx

Mevrouw W. (Wil) Stam-Hovenkamp is al 1990 actief bij de Stichting Philadelphia Zorg op de woonlocatie Kastanjelaan in Zeewolde. Zij ondersteunt er al jarenlang de catechese. Daarnaast begeleidde ze in het verleden bewoners naar en van de kerk. Ook bezoekt en onderneemt ze activiteiten met de bewoners en bezorgt ze het kerkblad. Vanaf 1993 tot 2019 was mevrouw Stam actief als secretaris (tot 2000) van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Zeewolde. Ze ondersteunde deelnemers tijdens de activiteiten en verkocht loten. Tevens was ze hoofd huishouding tijdens de jaarlijkse vakantieweek. Vanaf 2003 is mevrouw Stam als vrijwilligster bij het dienstencentrum De Sfinx van Welzijn Zeewolde betrokken. Ze is daar gastvrouw en verricht waar nodig hand-en-spandiensten.

Voetbal en dammen

De heer H. (Hennie) de Ruijter is al vanaf 1984 als vrijwilliger actief bij de voetbalvereniging Zeewolde. Hij was actief als scheidsrechter, coach van een jeugdteam, lid van de uitwisselingscommissie met de Engels-Schotse voetbalclub Berwick Rangers en barmedewerker. Sinds 2017 is de heer De Ruijter assistent-penningmeester. Naast zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalclub is De Ruijter vanaf 1989 actief als bestuurslid en sinds 1994 als wedstrijdleider van de Damclub Dronten. Hij organiseert er de interne competitie. De Ruijter combineert sinds het jaar 2000 voetbal en dammen door op de laatste zaterdag van december in de kantine van de voetbalvereniging jaarlijks een damsimultaan te houden (met gemiddeld 20 à 25 deelnemers).

School en scouting

Mevrouw G.H. (Trudy) van Blokland-van Beurden zet zich al vanaf 1985 in als vrijwilligster op de openbare basisschool ’t Wold aan de Flevoweg, als begeleidster bij handvaardigheid en niveaulezen. Ook helpt ze kinderen die een taalachterstand hebben en organiseert en begeleidt ze mede schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Tevens was ze van 1992 tot 2017 als groepsleidster en kok actief bij Scouting Jan Wandelaar in Zeewolde. Voor de scouting zamelde ze tevens oud-papier in, organiseerde ze samen met anderen de rommelmarkt op Koninginnedag/Koningsdag en was ze medeverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Daarnaast motiveerde ze jongeren om zich te ontwikkelen tot groepsleider of bestuurslid. Vanaf 1996 zet mevrouw Van Blokland zich eveneens in als vrijwilligster en penningmeester voor de Zeewolder afdeling van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Ze organiseert en begeleidt activiteiten en evenementen zoals bingo, maaltijden en excursies. Daarnaast organiseert ze de jaarlijkse loterij en begeleidt ze sinds 2010 de vakantieweken.