Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Laagvliegroutes Lelystad Airport werpen schaduwen vooruit

Laagvliegroutes Lelystad Airport werpen schaduwen vooruit
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Het luchthavenbesluit Lelystad Airport trad op 1 april 2015 in werking. Op grond van de Wet Luchtvaart kan een belanghebbende die schade van een vliegveld (Lelystad Airport) ondervindt een schadeclaim indienen. Het recht op een dergelijke vergoeding verloopt na vijf jaar. En binnenkort is het 1 april 2020. Leefbaar Zeewolde zit op het vinkentouw.

”Naar verwachting wordt eind dit jaar Lelystad Airport voor groot vliegverkeer in gebruik genomen en zullen vakantievliegtuigen van en naar het vliegveld op korte afstand en op lage hoogte langs ons dorp scheren,” aldus Evert Ekker, lid van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Zeewolde. “Voor de Polderwijk, Horsterveld en een groot gedeelte van het buitengebied, maar ook elders gaat dit voor geluidsoverlast en extra uitstoot zorgen, waardoor inwoners mogelijk worden benadeeld, bijvoorbeeld doordat hun woning in waarde daalt. Men heeft dan het recht om een nadeelcompensatie te claimen door de veroorzaker aansprakelijk te stellen”. Het gaat hierbij wel om een lastig en ingewikkeld traject, waarbij de indiener daadwerkelijk moet aantonen welk nadeel of welke schade er vanwege de uitbreiding van Lelystad Airport is ontstaan. Het ministerie beslist uiteindelijk of er ‘nadeelcompensatie’ wordt toegekend. Na 1 april 2020 vervalt echter het recht om schade te claimen, tenzij men met een ‘stuitingsbrief’ aangeeft dit recht te willen behouden. Op de website van Leefbaar Zeewolde is zo’n ‘stuitingsbrief’ te downloaden. De brief is afkomstig van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Er moeten alleen persoonlijke gegevens worden toegevoegd, waarna de brief aangetekend dient te worden verstuurd naar het vermelde adres bovenaan de brief.