Zeewolde Actueel

Zondag, 27 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Leefbaar Zeewolde is overlast op strandgebieden zat

Leefbaar Zeewolde is overlast op strandgebieden zat
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE – Zwerfafval, gebroken flessen, kampvuren en geluidsoverlast. Leefbaar Zeewolde is al deze overlast op de strandgebieden in Zeewolde zat en heeft het college van B en W hier vragen over gesteld. De fractie van LZ vroeg in september 2017 ook al aandacht voor de problematiek op het strandgebied. Volgens LZ gaf een toenmalige wethouder bij het vitaliseren van het strandgebied aan dat ‘veiligheid en overlast geen discussie kan zijn omdat de gemeente hier zorg voor draagt’. Van verbetering lijkt nauwelijks sprake stelt LZ en dus vraagt ze het college of ze nu wel mogelijkheden voor verbetering ziet.

“Onze fractie is zich er terdege van bewust dat vanwege het uitbreken van de Corona en de beperkingen die dit geeft, de jeugd en jongeren andere mogelijkheden voor ontspanning en vertier zoeken”, aldus Evert Ekker, raadslid LZ. “In de gesprekken die met omwonenden hebben plaatsgevonden blijkt men er geen moeite mee te hebben dat tot laat in de avond jongeren aanwezig zijn in het strandgebied, zolang jeugd en jongeren zich gedragen en geluidsoverlast achterwege blijft. Echter de mate van overlast die in de afgelopen weken is geconstateerd zijn voor Leefbaar Zeewolde nu wel reden om bij het college opnieuw vragen te stellen.”

De fractie wil onder meer weten of het college bekend is dat er op gezette tijden overlast gevende activiteiten door jeugd en jongeren plaatsvinden en waarbij drank, kapot glas, schreeuwen en hufterig gedrag zorgen voor onveilige en onwenselijke situaties. Zo ja, of en hoe vaak er meldingen over zijn binnengekomen. Omwonenden geven aan het melden moe te zijn en bij meldingen blijkt dat de meldkamer niet of nauwelijks op de hoogte is van de plaatselijke situatie. LZ wil ook weten of en in welke mate er toezicht is. Ze geeft aan dat behalve de gebruiksborden voor het strand nergens staat aangegeven dat het strandgebied alleen en uitsluitend publiekelijk open is gedurende de daglichtperiode, wat normaal is voor een strandgebied. De vraag is of het college bereid is om aanvullende bepalingen te maken die aangeven dat luide muziek op en nabij het strand niet is toegestaan, er na een bepaalde tijd een alcoholverbod is en er aangegeven wordt dat men respectvol omgaat met het strandgebied. LZ laat weten dat naar aanleiding van politiecijfers vanwege corona de raad onlangs nog heeft aangegeven dat eventuele inhuur van extra BOA’s een optie zijn. LZ wil weten of het college bereid is hier een voorstel voor te doen.