Zeewolde Actueel

Maandag, 28 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Leefbaarheid Zeewolde onderzocht

Leefbaarheid Zeewolde onderzocht
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE - Ilse van Dalfsen, derdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Hogeschool Saxion, presenteerde op donderdag 9 januari de uitkomsten van haar onderzoek naar de leefbaarheid in Zeewolde aan Huurdersbelangen Zeewolde (HBZ), Gemeente Zeewolde, haar stagedocent en aan Woonpalet. Van Dalfsen zette het onderzoek online uit onder 1.600 huurders en bevroeg ze over de woning, de buurt, duurzaamheid en het optreden van Woonpalet in dit alles.

Positieve score

Huurders van Woonpalet beoordelen hun woning gemiddeld met een zeven. Het gaat dan om de indeling, de leefruimte, de lichtinval en het aanzicht van de woning. Huurders voelen zich veilig in hun woning en in hun buurt. De buurt wordt gemiddeld ruim boven de zeven gewaardeerd. Iets meer dan de helft van de deelnemers (51%) geeft aan bekend te zijn met ZeewoldeZon.

Aandachtspunten

Binnen het thema ‘veiligheid’ valt op dat de beoordeling van de verkeersveiligheid in gedeelten van het centrum en de Waterbuurt (Laak en omgeving) een onvoldoende scoort. Met name het (te) hard rijden blijkt een oorzaak. Verder geven, verspreid over alle wijken, huurders aan dat het onderhoud van tuinen een aandachtspunt is, evenals het onderhoud van het openbaar groen. Binnen het thema ‘duurzaamheid’ valt op dat zo’n 40% van de ondervraagden niet weet of en welke duurzaamheidsmaatregelen Woonpalet nam in de huurwoning. De netheid van de buurten wordt als goed ervaren, al geven huurders wel aan overlast te ervaren van zwerfvuil en hondenpoep.

Opvallende verschillen met 2014

Woonpalet laat de leefbaarheid elke vijf jaar onderzoeken. De leefruimte en de indeling van de woning wordt in alle wijken nu hoger gewaardeerd dan in 2014. De waardering van de woning ten opzichte van 2014 is per buurt opvallend verschillend. In de Steenplaat en omgeving en een gedeelte van het centrum is de waardering van de eigen woning nu hoger dan in 2014, in de Haverlaan en omgeving en Vlierbes en omgeving juist lager. Dit ligt voornamelijk in de beoordeling van de badkamer en keuken. Deelnemers gaven over het algemeen een positiever beeld van de openbare ruimte dan in 2014. De algemene betrokkenheid van Woonpalet bij de buurten wordt lager beoordeeld dan in 2014, evenals de sociale cohesie in de wijk. Het optreden van Woonpalet bij klachten, reparaties en vragen, wordt echter hoger beoordeeld dan in 2014.

Wat gaat Woonpalet met de uitkomsten doen?

Bertho Eding (manager Klantzaken): “We gaan de uitkomsten bespreken in het overleg wijkbeheer van de gemeente. Het komt overigens goed uit dat de gemeente dit jaar aan de slag gaat met het onderhoud van de waterbuurt, waaruit de buurtschouw ook naar voren kwam dat de verkeersveiligheid te wensen overliet. We gaan de resultaten daarnaast bespreken in de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig ondernemen). Dit jaar gaan we verder onderzoeken op welke manier we willen communiceren met onze huurders en daarin nemen we mee hoe we de sociale cohesie kunnen verbeteren. Bovendien gaat we nadrukkelijker communiceren over de vele duurzaamheidsmaatregelen die we de huurders aanbieden.”

Het volledige rapport is te lezen op www.woonpalet.net.