Zeewolde Actueel

Zaterdag, 6 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Maatregelen corona verlengd tot 20 mei

Maatregelen corona verlengd tot 20 mei
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE – “Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf”, gaf premier Rutte Nederland afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie mee. De meeste maatregelen blijven gehandhaafd tot en met 19 mei. In de week daarvoor beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Onderwijs: basisscholen en kinderopvang: open vanaf 11 mei, middelbaar onderwijs op 1 juni

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en dag- en gastouderopvang gaan vanaf 11 mei weer open. De kinderen gaan in de helft van de tijd in groepen naar school. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt het ritme van de scholen.
 • Aan de scholen om dit praktisch in te vullen. Tussen scholen kunnen hierdoor verschillen ontstaan.
 • De openstelling van scholen is volgens RIVM verantwoord omdat jonge kinderen minder snel besmet raken. Harde randvoorwaarde is dat leerkrachten en personeel in de opvang dezelfde testmogelijkheden krijgen als het zorgpersoneel.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs moeten zich op de ‘anderhalvemeterschool’ voorbereiden zodat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport: kinderen en jongeren mogen weer sporten in teamverband

 • Individueel sporten kan en mag en is goed voor iedereen.
 • Kinderen (t/m 12 jaar) en jongeren (t/m 18 jr) krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden, want die leiden tot reizen en meer contacten).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt: geen ouders langs de lijn, thuis douchen en gebruik het gezond verstand.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen

Evenementen en betaald voetbal opgeschort tot 1 september

 • Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Alle evenementen, ook het betaald voetbal, zijn geschrapt tot 1 september.

Zelfstandig wonende ouderen

 • Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Blijvende restricties: niet naar de kapper, het café of het verpleeghuis

 • De deuren van kappers, masseurs, nagelsalons en schoonheidssalons blijven vooralsnog gesloten.
 • Onderzocht wordt of het gebruik van mondkapjes en handschoenen in deze beroepen nuttig en nodig zijn. Als dat duidelijk is, volgen nieuwe afwegingen.
 • De horeca blijft dicht.

Blijvende basismaatregelen na 28 april:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis
 • Maak van boodschappen geen uitje
 • Als iemand in het gezin ziek is, blijft het hele gezin thuis
 • Houd anderhalve meter afstand.
 • Was je handen zoveel mogelijk.
 • Alle huidige maatregelen blijven gelden tot 20 mei (behalve de genoemde uitzonderingen)