Zeewolde Actueel

Maandag, 1 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus in Flevoland

Meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus in Flevoland
Redactie: Saskia de Wijk

FLEVOLAND - De coronacrisis heeft in april duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt gehad. UWV kende in deze maand 292.065 WW-uitkeringen toe, een stijging van 16,7% ten opzichte van maart. In de arbeidsmarktregio Flevoland waren het vooral werknemers uit de uitzendsector die zich meldden voor een WW-uitkering. UWV verstrekte 1.540 uitkeringen aan werknemers uit deze branche. Maar ook veel werknemers in de horeca verloren hun baan, net zoals winkelpersoneel en chauffeurs. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus verviel een groot deel van het werk in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel, non-food en transport.

Meer WW-uitkeringen

Eind maart telde de arbeidsmarktregio Flevoland 8.338 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nam in april toe met 1.388 uitkeringen, een stijging ten opzichte van vorige maand van 20%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland nu 843 uitkeringen hoger (+10,1%).

Aantal nieuwe WW-uitkeringen fors gegroeid

Vooral werknemers in de uitzendsector en de horeca zijn in eerste instantie getroffen door de crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector hebben bedrijven het, zoals verwacht, zwaar te verduren. Door de gevolgen van coronamaatregelen nam de WW in deze branches het sterkst toe. Beroepen die sterk werden geraakt zijn onder andere kelners en barpersoneel, verkoopmedewerkers detailhandel alsmede receptionisten, telefonisten en administratief medewerkers.

Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in de arbeidsmarktregio Flevoland in de sectoren overheid en onderwijs het aantal WW-uitkeringen juist iets af.

Aantal vacatures daalt met kwart

In Flevoland was de daling van het aantal online vacatures van januari tot en met april 2020 met 26% gelijk aan het gemiddelde in Nederland. Het aantal online vacatures voor administratief personeel (administratief medewerkers, boekhoudkundig medewerkers, receptionisten/telefonisten en secretaresses) daalde met 36%. Voor de beroepsgroep automonteurs was dat 57% terwijl het aantal online vacatures voor dienstverlenende beroepen als obers en barpersoneel zelfs nagenoeg verdween (-81%). Tot slot valt nog de forse daling van het aantal online vacatures in het personenvervoer op. In de maanden januari tot en met april daalde het aantal vacatures voor bus-, taxi- en tramchauffeurs met 63%.

Het aantal openstaande vacatures op werk.nl van UWV is met 26% afgenomen sinds het begin van de coronacrisis. In absolute aantallen is de afname van het aantal online vacatures in de economisch-administratieve beroepen het grootst. Ook in de commerciële, transport & logistieke en technische beroepen is de afname van vacatures in absolute zin fors. Procentueel gezien is het aantal openstaande online vacatures voor dienstverlenende beroepen het sterkst afgenomen.