Zeewolde Actueel

Donderdag, 24 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Nieuw vrijwilligersportaal ‘Zeewoldevoorelkaar’ officieel van start

Nieuw vrijwilligersportaal ‘Zeewoldevoorelkaar’ officieel van startNieuw vrijwilligersportaal ‘Zeewoldevoorelkaar’ officieel van start
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE — Met een goed bezochte bijeenkomst van betrokkenen bij alle mogelijke vormen van Zeewolder vrijwilligerswerk beleefde het nagelnieuwe webportaal ‘Zeewoldevoorelkaar’ maandagavond 10 februari een heuse kick-off. De gemeente, en in het bijzonder de medewerkers van het Sociaal Domein, zetten hoog in op bekendheid en zichtbaarheid van het nieuwe portaal en dat was te zien. De huisstijl is lichtblauw, en die kleur kwam fleurig terug in de jasjes, de tasjes, de kaartjes, de banners en noem maar op. Met de merchandising zat het wel goed…

Van de bescheiden maaltijd werd goed gebruik gemaakt, en daarna was het woord aan projectleider Stan Stokvis die met de hem eigen kwinkslagen de aanwezigen welkom heette en de agenda van de avond doornam. Hij introduceerde vervolgens Sander Blijenburgh, Business Development Manager bij NLvoorelkaar. Het nieuwe portaal moeten we zien als een derivaat van een veel groter geheel, namelijk NLvoorelkaar, en dat geheel is op zijn beurt weer onderdeel van Social Care Network, met als slogan ’Social Impact Made Easy’. Een gelaagde structuur dus, met nogal wat Engelse terminologie en naamgeving, en men laat daarmee zien dat jongeren doelbewust meer betrokken gaan worden bij vrijwilligerswerk. “Wij geloven dat iedereen impact kan én wil maken. Als het maar bij je past.”

Doel van ‘Zeewoldevoorelkaar’ is helder: “Alle hulpvraag en hulpaanbod van organisaties én particulieren op één plek”, aldus Blijenburgh, “en daarbij is belangrijk: het is een platform, en dus géén prikbord.” Indirect deed hij met die opmerking een dringende oproep: registreer! Laat via het portaal weten wat je vraag is, of wat je te bieden hebt, liefst zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk. “Wij zorgen dan voor reactie op maat, gepast. Dát noemen we matchen!” Blijenburgh ging verder kort in op de meer technische kant van het portaal, en met name het onderdeel veiligheid. “Techniek kan een hoop, en daar maken we natuurlijk gebruik van, maar ook een ‘screenteam’ is voortdurend waakzaam. Safety first!”

Aan Welzijn Zeewolde-medewerkers Renate van Ittersum en Janneke Westerink viel de eer te beurt om officieel het symbolische stokje over te dragen aan wethouder Winne Prins, waarmee de aftrap een feit was. Het gezelschap ging daarna uiteen om in twee ‘inspiratiesessies’ en een aansluitende ‘netwerkborrel’ te leren hoe de doelstellingen van het portaal effectief in praktijk gebracht kunnen worden. Vragen als ‘hoe betrek ik de social media bij dit alles’ en ‘hoe schrijf ik een pakkende vacaturetekst’ stonden daarbij centraal, en men werd vakkundig geholpen bij de beantwoording ervan. Want ‘helpen maakt je happy’. Zie www.zeewoldevoorelkaar.nl.