Zeewolde Actueel

Zondag, 27 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Nieuwe discussie over Buitenplaats Horsterwold in kiem gesmoord

Nieuwe discussie over Buitenplaats Horsterwold in kiem gesmoord
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Twee recente brieven van het bestuur van de VvE Park Horsterwold aan het college van B en W en de gemeenteraad van Zeewolde waren voor de fracties van Zeewolde Liberaal, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang donderdag 25 juni aanleiding een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen over de ‘recreatieve waarden van recreatieparken’.

In de brief van 17 mei jl. werd aandacht gevraagd voor de Kamerbrief van 3 april van minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). In de ministeriële brief werd gemeenten opgeroepen in coronatijd ‘met menselijke maat’ te handhaven en mensen niet onnodig op straat te zetten. De gemeente Zeewolde zou echter haar handhaving ‘onverminderd hardvochtig’ hebben voortgezet. Een tweede brief, die van 1 juni jl., was met name gericht aan de gemeenteraad. Hierin vroeg het bestuur van de VvE aandacht voor de ‘ontoelaatbare en verontrustende handhavingspraktijken van de gemeente Zeewolde’. Zeewolde Liberaal, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang grepen de brieven aan de kwestie ‘Horsterwold’ wederom op de agenda van de gemeenteraad te zetten. “In de kern zijn de brieven een roep om perspectief, toekomst en dialoog en tevens een verzoek om samen met gemeenteraad en college naar een oplossing te zoeken”, zo meende Rob Smeets (Zeewolde Liberaal). Volgens Smeets zou een park als Horsterwold in het licht van de woningnood zeker mogelijkheden bieden. Gezien de grote financiële uitdagingen die op de gemeente liggen te wachten, zag hij zelfs louter kansen. Ook riep hij op de toegezegde gesprekken met de bewoners van het park op zo kort mogelijke termijn te gaan voeren. In een motie vroeg Smeets het college met een voorstel te komen voor een uit te voeren evaluatie van de eindrapportage Vitale Verblijfsrecreatie (de nota zelf dateert nog van 2015). Er zou daarbij een onafhankelijk onderzoek moeten komen naar de huidige en de te verwachten recreatieve waarden van de recreatieparken. Daarbij zou een heroverweging van uitgangspunten tot de mogelijkheden moeten behoren, in ieder zou het uit te voeren beleid beter onderbouwd kunnen worden. PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en D66 schaarden zich aan Smeets’ zijde. Angela Huckriede (VVD) had daar echter helemaal geen zin in. “Ons bekruipt het gevoel dat er weer naar een opmaat wordt gezocht permanente bewoning van Buitenplaats Horsterwold mogelijk te maken. Elke keer blijft dat pannetje maar sudderen”, zo concludeerde zij. De andere coalitiepartijen (Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en CDA) kwamen met woorden van gelijke strekking. Wethouder Wim van der Es (VVD) zei ‘geen meerwaarde’ in de motie te zien, ook al omdat de genoemde eindrapportage reeds op de termijnagenda was geplaatst. Burgemeester Gerrit Jan Gorter (portefeuillehouder Handhaving) zei een gesprek met kaveleigenaren van Buitenplaats Horsterwold ‘prima’ te vinden. “Maar wel binnen bepaalde kaders, permanente bewoning is niet mogelijk. En wat handhaving betreft, die is niet grijs, die is zwart of wit”, liet hij over zijn denkrichting geen misverstanden bestaan. Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) had intussen zijn knopen geteld. “Het is wel duidelijk hoe de wind waait, wij trekken de motie in”, gooide hij de handdoek in de ring.