Zeewolde Actueel

Vrijdag, 3 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Nipte meerderheid gemeenteraad akkoord met komst zonnepanelenpark in Horsterwold

Nipte meerderheid gemeenteraad akkoord met komst zonnepanelenpark in HorsterwoldNipte meerderheid gemeenteraad akkoord met komst zonnepanelenpark in Horsterwold
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – Met een kleine meerderheid (tien stemmen voor, negen tegen) heeft de gemeenteraad donderdagavond 7 november ingestemd met de komst van een recreatief zonnepark (‘Zonnewoud’) in het Horsterwold. De raad moest hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Het 7,5 ha grote park is gesitueerd tussen Groenewoudseweg, Spiekweg en Gooiseweg.

Hans Brouwer wierp zich tijdens de raadsvergadering op als woordvoerder van 1.497 mede-Zeewoldenaren, die met een handtekening hadden laten zien dat zij ‘voor het behoud van bos en natuur in onze fantastische leefomgeving’ waren. Brouwer stelde klip en klaar dat het project Zonnewoud niet werd gedragen door de Zeewolder bevolking. Burgers zouden onvoldoende zijn geïnformeerd en nu ineens voor een voldongen feit worden gesteld. Ook was Brouwer het niet eens met de beoogde locatie. Volgens hem waren er voldoende alternatieven voor handen, terwijl de recreatieve voordelen zwaar overschat zouden worden. “Bij de Zevensprong is er al een speelplaats. En we zitten echt niet verlegen om een surrogaat voedselbos met metalen boomstammen en kunststof bladkruinen.” Ten slotte was Brouwer geïrriteerd over de ‘grote haast’ waarmee de plannen zouden zijn bedacht. “De vraag of er wel, geen of minder subsidie komt mag er niet voor zorgen dat een zo belangrijk onderwerp als dit er doorheen wordt gejaagd.”

Jan-Pieter Beijs van Staatsbosbeheer was een geheel andere mening toegedaan. Volgens Beijs liet de natuurontwikkeling in het betrokken gebied ernstig te wensen over. “Enige jaren geleden zijn er bomen omgewaaid. Aanvankelijk dachten we dat de natuur zich zou herstellen en dat er nieuw bos zou ontstaan. Dat blijkt niet het geval te zijn.” Staatsbosbeheer zou kunnen kiezen voor intensief maaien of opnieuw bos inplanten. ,,Maar voor beide is ons budget niet toereikend. Daarnaast maakt het gebied geen deel uit van een natuurnetwerk, waardoor we er ook geen subsidie voor ontvangen,” aldus Beijs. De inspreker zei heel blij te zijn met het in samenspraak met Sunvest ontwikkelde ‘fantastische plan’. Samen met stakeholders was er daarbij ook gekeken naar de recreatieve mogelijkheden. “En het geld dat gegenereerd wordt komt beschikbaar voor natuur- en recreatiebeheer in Zeewolde. We willen dat in overleg doen met de gemeente.”

Voor Wiepke van Erp Taalman Kip, voorzitter van de Energiecoöperatie Zeewolde Zon, was het Zonnewoud geen must, maar kwam het wel goed uit. “We hebben al heel veel zonnepanelen op daken en we zoeken naar nieuwe locaties. Dit project voldoet aan alle voorwaarden en zorgt ook nog eens voor verdere verduurzaming van Zeewolde. Zonder te investeren kunnen de leden van Zeewolde Zon toch profiteren van in Zeewolde opgewerkte energie. En inwoners kunnen goedkoop duurzame stroom krijgen. Dan denk ik: beter wordt het toch niet?”

Raadsfracties verdeeld

Vier raadsfracties stelden zich op achter inspreker Hans Brouwer. “Dit is puur een verdienmodel van Staatsbosbeheer en Sunvest. Die zonnepanelen kunnen prima elders worden neergelegd. Met een beetje geduld kunnen we de hele Knardijk ermee vol leggen,” opperde Cees Steijger (Zeewolde Liberaal). “Voor ons is dit project op dit moment een stap te ver. De Blauwe Diamant heeft ons ook al 22 miljoen euro gekost, laten we daar meer aan recreatie gaan doen,” vulde Ruud Visser (BurgerBelang) aan. “En het is in strijd met de structuurvisie. De rafelige rand om het dorp moet bewaard blijven. Het project zou ons de komende 25 jaar beperken in mogelijkheden iets met het gebied te doen,” was de mening van Bouwe van der Weide (CDA). Theun Schaaf (Leefbaar Zeewolde) noemde de recreatieve argumenten van Staatsbosbeheer ‘gekunsteld’. “Er wordt gewoon een sausje overheen gegooid. Dat de natuurwaarden laag zijn, is eveneens discutabel. In elk bos heb je open ruimtes. Ook dat is natuur. Wij zijn principieel tegen.”

De andere vier fracties gingen mede door een verduidelijkend amendement mee met het college(voorstel). “Dit is een doordacht commercieel initiatief met een duurzaam karakter,” meende Hendrik Visser (VVD). Erik van de Beld (ChristenUnie) sprak net als Visser van een ‘belangenafweging’. “We houden van natuur, maar willen ook energie opwekken. Dit is een braakliggend terrein met riet en bramen. De biodiversiteit zal groeien. Dit wordt een uniek en toegankelijk project.” Wibe Sierksma (D66) vond het initiatief aanvankelijk ‘te mooi gebracht’. “Het leek bijna een sprookje, maar doordat het verzekerd kan worden valt de balans voor ons positief uit.” Uiteindelijk gaf het ja van PvdA/GroenLinks de doorslag. Fractievoorzitter Yvonne van Bruggen: “Dit is een creatief plan dat past bij de omgeving. Het gebied krijgt ecologische en recreatieve waarden en inwoners mogen meeparticiperen. Zeewolde kan een mooi voorbeeld worden voor heel Nederland.”