Zeewolde Actueel

Vrijdag, 5 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Nog geen raadsmeerderheid voor komst zonnepark aan Groenewoudseweg

Nog geen raadsmeerderheid voor komst zonnepark aan Groenewoudseweg
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – De komst van het ‘Zonnewoud’ aan de Groenewoudseweg is nog allerminst zeker, zo bleek tijdens de raadscommissievergadering van donderdag 31 oktober. Alleen de fractie van de ChristenUnie zei ‘heel positief’ te zijn over het voorliggende voorstel. Leefbaar Zeewolde, Zeewolde Liberaal en CDA lieten daarentegen vooral hun bedenkingen horen. VVD, D66, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang zaten nog vol vragen.

Hans Brouwer kwam de raadscommissie vol trots vertellen dat hij 1.088 handtekeningen had ingezameld tegen de komst van het Zonnewoud. “Bos en natuur zijn de bestemming van het gebied, dat moeten we behouden en koesteren,” aldus de protesterende inspreker. “Het moet een vrij gebied blijven voor bewoners, wandelaars en hondenliefhebbers. Je moet er overal kunnen lopen en struinen waar je wil.” Brouwer zei ‘in principe niet tegen zonnepanelen’ te zijn. “Maar dan wel op andere locaties: daken van huizen en bedrijfsgebouwen en op geluidswallen.” De inspreker betoogde dat het Zonnewoud ‘van tafel’ moest. “Als je de informatie leest, krijg je het vermoeden dat het om bos gaat, maar het is een enorme installatie met fraaie groene plaatjes en praatjes waar je week van wordt. Het wordt ook nog leuk voor kinderen voorgesteld. Inspraak is er echter achteraf. Burgers worden voor een voldongen feit gesteld. Alles was al bekokstoofd.” Brouwer kondigde aan dat zijn petitie door zou gaan. “Want het groene woud moet behouden blijven, niet het Zonnewoud.”

De tweede inspreker, Michiel Seelt, sloot zich bij het ‘nee’ van Hans Brouwer aan. Hij ging zelfs nog verder. “Wat een eenzijdige aanvlieging! Hoe is het mogelijk dat een plan om überhaupt zonnepanelen in een bos te plaatsen nog bedacht kan worden en het zelfs redt om in de raadzaal besproken te worden.” Seelt zei niets te moeten hebben van het idee zonnepanelen te plaatsen op de aangegeven locatie. “De natuur moet daar zelf aan het werk. Die moet je met rust laten, dat kost helemaal niets. Zuurstofproductie is een gezamenlijke opdracht. De EU neemt allerlei maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en ook Natuurmonumenten is al gestopt met het kappen van boven. En nu zouden wij hier voor 7,5 ha aan CO2-compensatie gaan verwijderen, dat kan toch niet?” De inspreker kondigde aan al zijn kanalen in te zullen zetten, als de gemeente zich niet bedacht. “Ik zal dat de wereld gaan vertellen en ik heb een groot groen netwerk en directe lijnen met de nationale televisie, Binnenlandse Zaken en de Europese commissie.” Volgens Seelt konden de zonnepanelen prima op andere plaatsen worden gesitueerd. “Kijk eerst of ze wel echt duurzaam zijn en als je vindt dat dat het geval is, zoek dan een geschikt stuk agrarische grond op.”

Annika van Dijk, accountmanager Staatsbosbeheer Flevoland, kwam hierna met een weerwoord. “Staatsbosbeheer is een maatschappelijke organisatie, maar anders dan bijvoorbeeld Natuurmonumenten. Wij gaan voor de drie b’s: beschermen, beleven en benutten. We beschermen de ecologische waarden, we bevorderen het beleven door het recreatief ontsluiten van onze gebieden en we doen aan benutten via houtoogst en het in gebruik geven van grond.” Staatsbosbeheer wilde, zo benadrukteVan Dijk, een heldere bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie. “Daarom liggen onze eigen daken al vol zonnepanelen en rijden veel van onze medewerkers reeds in elektrische auto’s. Maar ook kijken we naar de opties voor grondgebonden zon. Het perceel aan de Groenewoudseweg kwam als beste optie naar voren.” Volgens Van Dijk voldeed de locatie aan alle voorwaarden. Daarbij zou SBB gekeken hebben naar ecologische waarden, de recreatieve inrichting en de prijs. “Bij een tender kwam Sunvest als beste uit de bus. We krijgen van het bedrijf een vast bedrag per jaar. Met het geld kunnen we de natuur elders in Zeewolde beter beheren. We zijn heel blij met het ontwerp van Sunvest. We denken zelfs dat het echt een meerwaarde zal bieden voor de inwoners van Zeewolde. Er is voldoende plek voor zowel ecologie als recreatie.”

Op donderdagavond 7 november neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet akkoord gaan met de ‘verklaring geen bezwaar zonnepark Groenewoudseweg’.