Zeewolde Actueel

Maandag, 28 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Provincie Flevoland blijft geloven in Lelystad Airport

Provincie Flevoland blijft geloven in Lelystad Airport
Redactie: Mannes Schoppink

FLEVOLAND - Provincie Flevoland is de commissie-Remkes dankbaar voor haar werkbare rapport over stikstofuitstoot. De luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken, staat in het rapport te lezen. Remkes vindt het niet meer dan eerlijk dat de luchtvaart, net als andere sectoren, een evenwichtige bijdrage levert aan vermindering van de uitstoot. Als dat niet gebeurt, mag Schiphol niet meer groeien. En ook Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten als de uitstoot van stikstof daalt. De commissie-Remkes stelt dat het aandeel van de luchtvaart in de totale stikstofuitstoot beperkt is, maar wel groter dan eerder gedacht. Tot nu toe werd alleen gekeken naar vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens, tot een hoogte van 3000 voet (914 meter). Maar Remkes vindt dat moet gekeken naar alle stikstof die door de luchtvaart in Nederland neerdaalt. Die is ook afkomstig van vluchten boven de grens van 3000 voet. De commissie ziet overigens wel mogelijkheden om de uitstoot door de luchtvaart te verminderen, bijvoorbeeld door elektrisch taxiën of het stimuleren van glijvluchten om het brandstofverbruik en de geluidsproductie te verminderen. Remkes adviseerde in september al dat de maximumsnelheid zo snel mogelijk omlaag moet. In mei wordt het eindadvies verwacht. Daarin worden ook aanbevelingen voor de industrie en de scheepvaart opgenomen (bron: NOS).

Betrouwbare overheid

Een woordvoerder van de provincie laat in reactie weten: “Het nieuwe rapport is in lijn met dat van 25 september 2019 'Niet alles kan'. Daarom benadrukt het rapport dat elke sector in een evenwichtige verhouding moet bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het rapport geeft aan dat de absolute bijdrage van de luchtvaartsector beperkt is. Het geeft handvatten wat de luchtvaart kan doen om de stikstofemissie te reduceren.” Provincie Flevoland wacht met vertrouwen de besluitvorming van het kabinet af, omdat volgens haar alle bouwstenen voor opening van Lelystad Airport op tafel liggen. “De regio heeft behoefte aan duidelijkheid over de openstelling van Lelystad Airport en we mogen verwachten van een betrouwbare overheid dat deze duidelijkheid nu snel komt. We zien bij de opening van de luchthaven kansen voor versterking van de economische ontwikkeling van deze regio. Tegelijkertijd is het belangrijk om rekening te houden met de gevolgen voor de leefomgeving. De adviescommissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen aan de luchtvaart en daarmee is de route naar openstelling van Lelystad Airport duidelijk.” Gedeputeerde Jan de Reus (VVD): “Voor Lelystad en voor Flevoland is het vliegveld erg belangrijk. Qua investeringen, qua bedrijven die hier naartoe komen en de groei van banen in een gebied met hoge werkloosheid.”