Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Provincie verwijdert zieke essen langs wegen

Provincie verwijdert zieke essen langs wegen
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE - Sinds enige jaren hebben we in Flevoland te maken met essentaksterfte. Dit is een schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de essen. De ziekte is helaas niet te bestrijden. Daarom moeten ruim 1.800 zieke essen langs provinciale wegen verwijderd worden. De werkzaamheden starten 17 februari langs de Gooiseweg bij Zeewolde.

Andere wegen waarlangs de komende weken zieke essen verwijderd worden zijn de Nijkerkerweg, de Spiekweg en de Biddingringweg. Gezonde en hopelijk resistente essen blijven uiteraard staan. Ook de essen met een nest of holte blijven (voorlopig) staan. Op plekken waar kap onvermijdelijk is, gaan we op een later tijdstip een nieuwe generatie bomen planten.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden houdt de provincie zoveel mogelijk rekening met het wegverkeer. Wanneer er lokaal hinder ontstaat wordt de weggebruiker hierover geïnformeerd.