Zeewolde Actueel

Zaterdag, 4 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Raad in krappe meerderheid akkoord met komst zonnepark in Horsterwold

Raad in krappe meerderheid akkoord met komst zonnepark in Horsterwold
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - De gemeenteraad van Zeewolde heeft donderdagavond 28 mei een verklaring van ‘geen bedenkingen’ afgegeven tegen de komst van een zonnepark in de kop van het Horsterwold.

Draagvlak

De raad stemde begin november vorig jaar al met tien stemmen voor en negen tegen voor het initiatief van Staasbosbeheer en Sunvest. Het park is gesitueerd aan de Groenewoudseweg, niet ver van de kruising Spiekweg / Gooiseweg. Zo’n 1.500 Zeewoldenaren maakten eerder via een handtekeningenactie van Hans Brouwer bezwaar tegen de in hun ogen aantasting van het bosgebied. Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) kon daar donderdagavond aan toevoegen dat 1.132 Zeewoldenaren ‘de moeite hadden genomen’ een tweede petitie tegen de komst van het zonnepark op de bewuste plek te tekenen. Daarmee was het in zijn ogen duidelijk dat er bij de bevolking ‘geen draagvlak’ voor het park zou zijn. Hiermee lokte Smeets de voorstanders van het zonnepark nadrukkelijk uit de tent. “Onze achterban is wel degelijk voor”, liet Hendrik Visser (VVD) weten. “Een deel van onze achterban had bedenkingen, maar toen we het nog een keer uitlegden ging bijna iedereen mee”, voegde Erik van de Beld (ChristenUnie) toe.

Vraagtekens

Veel nieuws was er donderdagavond niet te horen. Vrijwel alles was al eerder gezegd en in feite een herhaling van zetten uit voorgaande raads- en commissievergaderingen. De voorstanders (VVD, ChristenUnie, D66 en PvdA/GroenLinks) benoemden de bewuste locatie, de biodiversiteit, de recreatieve mogelijkheden, de grote hoeveelheid duurzame energie die er voor het dorp werd opgewerkt, de ‘eerder vastgestelde kaders’, het gegeven dat er nu minder landbouwgrond nodig zou zijn voor de zonnepanelen en de ‘win-win’ in het algemeen voor klimaat, natuur en inwoners.

De tegenstanders (Leefbaar Zeewolde, CDA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang) zetten bij alle genoemde ‘voordelen’ flinke vraagtekens, behalve bij het grote belang dat ook zij hechtten aan het opwekken van duurzame energie. Aan dit laatste zou echter geen natuur en zeker geen Horsterwold (7,5 ha) opgeofferd moeten worden. Ook zou het zonde zijn dat het gebied al op slot werd gegooid voor eventuele dorpsuitbreiding in de toekomst. Tevens werd aangevoerd dat omwonenden onvoldoende zouden zijn gehoord. Ten slotte werd nog ingebracht dat er mogelijk sprake was van ‘stikstofdepositie’. Daarmee werd bedoeld dat niet moest worden verwacht dat alle bezoekers per fiets naar het zonnepark zouden komen. Hierbij werd gerefereerd aan de grote hoeveelheid auto’s die elk weekend op het parkeerterrein bij speelbos De Zevensprong te zien zou zijn.

Het was uiteindelijk niet moeilijk de stemmen te tellen (tien voor, negen tegen). Het was nog wel vermakelijk om te zien dat dat online gemakkelijker gezegd dan gedaan was. Niet iedere laptop of tablet van elk raadslid wilde even snel meewerken…