Zeewolde Actueel

Vrijdag, 3 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Reanimeren voor anderstaligen: cursisten ontvangen diploma

Reanimeren voor anderstaligen: cursisten ontvangen diploma
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE — De in oktober gestarte pilot ‘reanimeren voor anderstaligen en laaggeletterden’ is succesvol gebleken. Maandagochtend 11 november ontvingen de eerste cursisten, tijdens een lunch die aansloot op hun laatste les, een diploma. Wethouder Egge Jan de Jonge reikte samen met instructeur Germa van der Wel de welverdiende bewijzen van reanimeer-bekwaamheid uit.

Erna Phaff, projectadviseur bij Huis voor Taal, memoreerde kort hoe het idee voor de cursus eigenlijk via de deelnemers aan de cursussen van Huis voor Taal tot stand kwam. “Ze gaven aan dat ze wel interesse hadden in dat Buurt-AED-initiatief, maar dat het hoge abstractieniveau van de taal rond het leren reanimeren als een behoorlijke barrière ervaren werd”, vertelde ze, “en dat zette ons aan het denken.” Om een lang verhaal kort te maken: er kwam groen licht om de krachten te bundelen. Huis voor Taal en EH&V Training sloegen de handen ineen en creëerden een proefcursus, ofwel een ‘pilot’, die de taalbarrière goeddeels zou moeten kunnen slechten. De deelnemers ontvingen om te beginnen vier taallessen, waarin vooral de bijzondere terminologie rond reanimeren aan bod kwam. “Je moet per slot uit de voeten kunnen met woorden die je in eerste instantie niets zeggen. Hoe gaat ‘schouderschudden’ in z’n werk? Wat is ‘bewusteloosheid’? Dat soort dingen.” Daarna volgden de praktijklessen, waarin vooral de nadruk lag op ‘zelf leren, zelf doen’ aan de hand van rollenspellen.

Uit een lijstje quotes kwam naar voren dat het niveau van de deelnemers bijzonder hoog was. Dat bleek vooral uit de doordachte vragen die de instructeurs in de loop van de cursus te beantwoorden kregen. “Vragen als ‘Wat doe ik als iemand een hoofddoek draagt?’ of ‘Moet ik iets anders doen als een patiënt zwanger is?’ geven wel aan dat er op niveau werd meegedacht”, aldus Erna. Tevredenheid bij de deelnemers sprak uit opmerkingen als ‘Ik durf het nu!’ en ‘Nu kan ik er zijn en iets betekenen voor mijn buurt’. Wethouder Egge Jan de Jonge, met zowel Onderwijs als Cultuur in zijn portefeuille, gaf aan het bijzonder en verheugend te vinden dat “in dit project die beide beleidsterreinen zo productief bij elkaar komen”, en prees het lokale initiatief. “We kunnen als gemeente natuurlijk van alles willen en hameren op samenwerking, maar als de vrijwilligers er niet voor gaan…” Hulde van zijn kant dus, aan alle medewerkers aan het project, en hartelijke felicitaties aan de geslaagden. Terloops wist hij nog even te melden dat Zeewolde de eerste gemeente in Nederland is met een 100 procents-dekking van Buurt-AED’s. Waarin een klein dorp al niet groot kan zijn…