Zeewolde Actueel

Maandag, 28 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) had goede leermeester, maar mag het nu zelf doen

Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) had goede leermeester, maar mag het nu zelf doen
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – Rob Smeets volgde in februari Cees Steijger op als fractievoorzitter van Zeewolde Liberaal. Hij fungeerde al jarenlang als ‘rechterhand’ van zijn spraakmakende voorganger.

Goede leerschool

Rob Smeets (52), oorspronkelijk afkomstig uit Venlo, woont sinds 1998 in Zeewolde. Voor zijn toenmalige werkgever Cap Gemini lag Flevoland wat centraler dan Deventer, waar hij en zijn (sinds kort ex-)partner Mariël voorheen een huis hadden. De twee hebben twee kinderen: Bas (die nog thuis woont) en Niels (woont op kamers in Zwolle). De IJslandse hond Frá Blönduós Lotta (roepnaam Luna) mag niet onvermeld blijven. Vorig jaar begon Smeets zijn eigen adviesbureau Analyse-S. Momenteel werkt hij voor een internetretailer uit Groningen. Zijn hobby’s zijn filosofie, politiek en duurlopen (halve marathon en daar voorbij).

Smeets was al op de middelbare school geïnteresseerd in politiek. “In de familielijn van mijn vader stroomde al het nodige politiek bestuurlijke bloed”, vertelt hij. “Wil je echter ervaren wat politiek werkelijk is, dan moet je uit je luie stoel komen en bezig gaan. En dat heb ik in 2013 gedaan. Ik kreeg een krantje van het net opgerichte Zeewolde Liberaal in de brievenbus. Cees Steijger riep op zijn geheel eigen wijze mensen op zich aan te melden.”

Het klikte al snel tussen Steijger en Smeets. Laatstgenoemde mocht direct ‘aanschuiven’. “Cees heeft mij van begin af aan alle ruimte gegeven om mijzelf politiek te ontwikkelen en die mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen. In de afgelopen jaren heb ik als burgerraadslid al talloze zaken gedaan die bij sommige andere partijen alleen door raadsleden worden gedaan. Kortom een goede leerschool met een goede leermeester.” Volgens Smeets zijn Steijger en hij uit hetzelfde politieke hout gesneden, maar toch ook wel verschillend. “Hij vervulde het raadslidmaatschap op onnavolgbare wijze en ik doe het weer op mijn eigen manier. De meeste mensen in de raad kennen mij al langer dan vandaag, dus dat loopt wel los.”

Doorzettingsvermogen

Smeets staat erom bekend dossiers te kunnen uitzoeken en die vervolgens te vertalen naar bruikbare informatie om het politieke debat te kunnen voeren en beïnvloeden. Highlight voor hem was ongetwijfeld het voorzitterschap van werkgroep het Baken. “Een werkgroep die voortkwam uit de onvrede die ontstond over het vernieuwingsproces van het sportcomplex. Een meerderheid van de raad besloot toen de regie van dit proces naar zich toe te trekken.” Het zal niet vreemd klinken dat Smeets de huidige ontwikkelingen rond sportcomplex Het Baken op de voet blijft volgen. “Maar verder heb ik niet echt een voorkeur voor bepaalde onderwerpen. Naarmate je meer van een onderwerp komt te weten, worden ook ogenschijnlijke minder interessante zaken boeiend. Achter bijna ieder onderwerp schuilt een wereld van wet- en regelgeving, historie en maatschappelijk debat.” Voor Smeets is de wijze waarop de democratische processen zich voltrekken, belangrijk. “De burger wil weten of er naar hem wordt geluisterd en er rechtvaardig met hem omgesprongen. Voor raadsleden geldt tegelijkertijd de vraag of zij als hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente hun volksvertegenwoordigende, taakstellende en controlerende taak adequaat kunnen vervullen.”

Smeets zit met zijn Zeewolde Liberaal in de ‘oppositie’. Dat deert hem niet. “In de vorige raadsperiode waren we met z’n vijven, nu zijn we met z’n zessen. Samenwerken met andere partijen is een must. Dat doen we gelukkig veelvuldig. Voor een eenmansfractie blijft het lastig om zaken gerealiseerd te krijgen. Het is niet onmogelijk, maar je moet wel twee keer zo hard lopen om iets voor elkaar te krijgen. Daarbij moet je over het nodige doorzettingsvermogen beschikken, maar dat heb ik!”