Zeewolde Actueel

Vrijdag, 29 mei 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Stichting de Biezenburcht verder als Hart voor Zeewolde

Stichting de Biezenburcht verder als Hart voor ZeewoldeStichting de Biezenburcht verder als Hart voor Zeewolde
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE – Veel mensen zal het al zijn opgevallen; het markante gebouw De Biezenburcht aan de Knardijk is al langere tijd gesloten. Het bestuur van de Stichting De Biezenburcht heeft besloten de exploitatie te staken en onder de naam ‘Hart voor Zeewolde’ de succesvolle activiteit JobHulpMaatje, voort te zetten.

Stichting de Biezenburcht is in 2014 opgericht, met als eerste activiteit het exploiteren van de Biezenburcht aan de Knardijk. Hierbij ging het er vooral om, dat mensen die eenzaam zijn, elkaar konden ontmoeten. Tevens werden er allerlei activiteiten georganiseerd die een relatie hadden met de omliggende prachtige natuur van de Biezenburcht.

In de loop der jaren zijn er diverse andere activiteiten bijgekomen, waarvan met name het project JobHulpMaatje een groot succes is.

Het bestuur concludeerde begin 2019 dat, om de Biezenburcht op een verantwoorde manier te kunnen blijven exploiteren, er binnen de stichting extra activiteiten in en om de Biezenburcht georganiseerd moeten worden. Er zijn ideeën besproken en plannen gemaakt om de aantrekkelijkheid van de omgeving rondom de Biezenburcht te vergroten. Om deze plannen te realiseren, zodat deze binnen de doelstelling van de stichting zouden passen, waren aanzienlijke investeringen noodzakelijk. De stichting heeft helaas niet tijdig voldoende fondsen kunnen vinden om dit te realiseren en heeft daarom eind 2019 besloten om te stoppen met de exploitatie van de Biezenburcht.

De activiteit JobHulpMaatje die onder de stichting valt, gaat gewoon door. “Echter om verwarring te voorkomen, is besloten de naam van de stichting te wijzigen”, laat het bestuur weten. “Met de kernteamleden van JobHulpMaatje is gekozen voor de naam Hart voor Zeewolde.”

De stichting wil zich blijven inzetten voor mensen die zich in een isolement bevinden, door mensen met elkaar in contact te brengen en te zorgen dat zij een sociaal netwerk om zich heen krijgen. Dit wordt gedaan, in samenwerking met diverse andere partijen binnen het sociaal domein in Zeewolde.

Binnenkort zal de nieuwe website actief worden: www.hartvoorzeewolde.nl waar meer informatie te vinden zal zijn.