Zeewolde Actueel

Zaterdag, 6 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

“Thuisonderwijs draait vooral om contact en afstemming”

“Thuisonderwijs draait vooral om contact en afstemming”
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – Thuisonderwijs draait vooral om contact en afstemming, daar is Jelle Admiraal, directeur a.i. van de christelijke basisschool Het Mozaïek uit Horsterveld, van overtuigd. Al drie weken krijgen de kinderen thuisonderwijs en dat zal door de coronacrisis ook de komende weken het geval blijven…

Het is donderdagmorgen en juf Femke Rebel van Het Mozaïek logt in op haar ‘classroom’. Hier ontmoet zij straks de kinderen van haar groep en de kinderen vinden er het werk voor deze nieuwe dag. “We hebben als team heel snel moeten schakelen, maar binnen twee dagen was ons thuisonderwijs in de lucht”, vertelt juf Femke enthousiast. “Voor mij als leerkracht echt even wennen om de kinderen alleen online te ontmoeten. Ik mis het samenzijn als groep.”

De dag start voor de kinderen om 08.45 uur met een filmpje van het bijbelverhaal. Daarna is er om 09.00 uur een online groepsgesprek, waarbij de kinderen elkaar zien via het beeldscherm. Om 09.15 uur begint het programma van de dag met vakken als rekenen, spelling en taal. Tijdens die vakken zit de leerkracht aan de online instructietafel. “Ik geef extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben en kinderen met een vraag loggen even in om deze vraag te stellen.” De eerste twee weken was er ook een middagprogramma, maar het thuisonderwijs was daarmee voor veel (thuiswerkende) ouders te veel van het goede. “We hebben na twee weken een peiling gehouden onder de ouders”, vertelt directeur Jelle Admiraal. “Daaruit bleek dat ouders veel waardering hebben voor het thuisonderwijs dat we hebben opgezet. Wel leverde het thuis soms te veel werkdruk op. We zijn met dat signaal aan de slag gegaan en hebben het thuisonderwijs teruggebracht tot alleen een programma voor de morgens. We hopen het op deze manier samen met de ouders nog een aantal weken vol te kunnen houden.”

De middag wordt gebruikt om individuele gesprekjes met de kinderen te voeren. De kleuterjuffen bellen kinderen ‘gewoon’ met de telefoon. De kinderen van groep 3 tot enmet 8 doen aan videobellen met de leerkracht. Ze hebben allemaal wekelijks een contactmoment. Juf Femke vindt dat wel fijn. “Ik kan dan even één-op-één met de kinderen praten over hoe het met ze gaat. Veel kinderen lukt het goed om hun werk te doen, maar door de gesprekjes weten we ook waar het lastig is. Met deze kinderen hebben we extra contact via bijvoorbeeld de leraarondersteuner.” Jelle Admiraal is trots op zijn team. “Het is ongelofelijk om te zien hoeveel we als team hebben geleerd in de afgelopen weken. En de komende tijd zullen we blijven leren en ons thuisonderwijs verbeteren door de feedback die we krijgen.”