Zeewolde Actueel

Maandag, 10 augustus 2020

In week 34 gaat Zeewolde Actueel nog een keer met vakantie en daarom zal er in deze week geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Toch volledige nieuwbouw sportcomplex Het Baken: zwembad én sporthal

Toch volledige nieuwbouw sportcomplex Het Baken: zwembad én sporthal
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Zeewolde krijgt een niet alleen een nieuw zwembad, maar ook een nieuwe sporthal. Het sportcomplex wordt vooruitstrevend in duurzaamheid: all-electric, met een hoge isolatiewaarde, met herbruikbare materialen en klaar voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verwarming. De totale kosten blijven, door verschillende posten tegen elkaar weg te strepen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en het beschikbaar gestelde budget van 15,2 miljoen euro. De gemeenteraad werd eerder al in een besloten vergadering van donderdag 20 februari jl. van de gewijzigde plannen op de hoogte gesteld.

Nieuwe sporthal

Uit de informatie van de aannemers bleek dat de technische staat van de sporthal niet voldoet aan de gestelde eisen. Zo is de draagconstructie van het dak niet stevig genoeg voor het aantal benodigde zonnepanelen (het hele dak van Het Baken komt, met uitzondering van de ruimte die nodig is voor de installatie van een warmtepomp, vol te liggen met zonnepanelen). De vloer van de sporthal wordt verlengd. De aannemer gaf aan dat bij een verlenging van de huidige vloer er risico is op verzakking. Groot voordeel van nieuwbouw is, dat er geen tijdelijke voorziening tijdens de bouw moet worden georganiseerd. Het complex wordt zelfs duurzamer dan het landelijke bouwbesluit voorschrijft. “Zoals iedereen ook mag verwachten van de duurzaamste gemeente van Nederland”, aldus wethouder Ewout Suithoff (Sport). Al met al voldoende redenen voor het college om te kiezen voor totale nieuwbouw en niet voor renovatie.

Aan de slag

Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Installatietechniek werken samen aan het nieuwe sportcomplex. Zij wonnen de aanbesteding voor dit omvangrijke project. De gemeente heeft alle vertrouwen in de bouwplannen en werkwijze van deze twee partijen.
Vanuit de gemeente is duidelijk gesteld dat gebruikers en personeel van Het Baken worden betrokken bij de inrichting van het gebouw. Zo snel als mogelijk (maar daar is op dit moment door het coronagebeuren uiteraard nog geen zicht op) worden dan ook avonden georganiseerd om gezamenlijk aan de slag te gaan met het voorlopig ontwerp voor de binnenkant. Het definitief ontwerp kan ijs en weder dienende eind 2020 worden gemaakt.

Voorlopige planning

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren krijgen gebruikers te maken met sluiting van het complex. Het zwembad sluit medio oktober 2020. Momenteel vinden er gesprekken plaats met zwembaden in de regio. Hierbij worden die van Dronten, Harderwijk, Ermelo en Nijkerk genoemd. “We kunnen het niet mooier maken dan het is, er zal enige overlast en gedoe zijn, maar we zullen hierover uiterlijk vóór de zomervakantie geïnformeerd”, waarschuwt én belooft wethouder Suithoff. In de raadsvergadering van mei /juni wordt voor het zwemmen elders krediet gevraagd.

De sporthal sluit van mei 2021 tot en met augustus 2021. Afstemming over gebruik en sluiting van de sporthal, vindt plaats in overleg met de verenigingen en de scholen. Zij ontvangen hiervoor begin 2021 een uitnodiging. Door de gewijzigde plannen zullen scholen cursusjaar 2020-2021 geen gebruik hoeven te maken van een te realiseren opblaasbare hal (een van de kostenposten die weg kan worden gestreept).

Als de totale nieuwbouw verloopt volgens bovenstaande planning, wordt het nieuwe sportcomplex in het voorjaar 2022 feestelijk geopend.

Nieuw sportcomplex én een nieuw plein

Het nieuwe sportcomplex met een transparante uitstraling vraagt om herinrichting van het plein. “Je komt niet meer met je auto aanrijden om vervolgens naar een grijze blokkendoos te lopen”, verheugt wethouder Suithoff er zich reeds op. “Het wordt een prachtig visitekaartje voor Zeewolde. Het Baken moet echt een ontmoetingsplein krijgen. Ontmoeting, verbinding en plezier maken zullen hand in hand gaan.” Suithoff roept belangstellenden op mee te denken over de inrichting van het plein. “Het plein zal zodoende gezamenlijk worden ontworpen door een stedenbouwkundige, een architect én de samenleving.” De oproep mee te denken wordt gedaan via social media en de gemeentepagina in de Zeewolde Actueel.

Website nieuwbouw Het Baken

Meer informatie over de nieuwbouw van sportcomplex Het Baken staat op www.sportzeewolde.nl .