Zeewolde Actueel

Maandag, 6 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Vervanging van 'de koe'

Vervanging van 'de koe'
Redactie: Martin Strengholt

Vervanging van ‘de koe’

Het is een bekend object in Zeewolde: de beschilderde koe die over het Horsterplein heen kijkt. Dit kenmerkende foto-object en geliefde klim-object voor kinderen en jongeren, bleek na ongeveer tien jaar aan de nodige slijtage onderhevig te zijn en onveilig te worden. Op 11 oktober is hij daarom vervangen door eenzelfde koe, wederom beschilderd door de Zeewoldense kunstenaar Ella Steenmeijer.

Bij de presentatie van de ‘nieuwe koe’ vertelde Gerrit Wolthuis van de Stichting Activiteiten Zeewolde (SAZ), initiatiefnemer van het eerste uur, over de komst van de koe. Dat heeft alles te maken met het jaarlijks terugkerende evenement van de ‘Pinkendag’. In 1986 is dit initiatief begonnen als ‘Zeewolde bij de pinken’. Voor de twintigste versie van dit evenement wilde men iets terugdoen en is aan Ella Steenmeijer gevraagd een kunstkoe te beschilderen. Aanvankelijk was het plan om deze een plek te geven op een van de rotondes die rond die tijd overal in Zeewolde aangelegd werden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de koe op de bekende plek bij de kruising Gelderseweg-Horsterweg te plaatsen, bij het Horsterplein waar ook de Pinkendag elk jaar weer plaatsvindt. Toen van de gemeente het bericht kwam dat de koe aan vervanging toe was, is het plan ontstaan om een vervangende koe op dezelfde plek neer te zetten.

De kunstenaar zelf, Ella Steenmeijer, lichtte toe dat de eerste koe van polyester gemaakt was en hol was. De massieve nieuwe koe is gemaakt van polyurethaan, dat duurzamer is en een ijzeren stel heeft. De oude koe is in 3D gescand, waarna de nieuwe vervaardigd is. De beschildering is in grote lijnen dezelfde met vrijwel hetzelfde ontwerp, al zijn er ook wat kleine verschillen. Waar de eerste met verf op terpentinebasis beschilderd was, is de verf van de nieuwe koe op waterbasis met een laklaag eroverheen.

Men is van mening dat het jammer zou zijn de vervangen koe te vernietigen, daar deze lang dienst heeft gedaan en ook een zekere symbolische waarde heeft. Naar een goede plek of bestemming wordt nog gezocht.

Misschien krijgt de jongste gemeente van Nederland (die dit jaar haar 35-jarige bestaan viert) na een ‘oude bieb’ binnenkort ook wel een ‘oude koe’; in ieder geval is de nieuwe koe vanaf heden op de plek van de oude te bezichtigen en te beklimmen.