Zeewolde Actueel

Maandag, 6 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Vier praktijkvoorbeelden van burgers die willen ‘bouwen aan duurzaam milieu’

Vier praktijkvoorbeelden van burgers die willen ‘bouwen aan duurzaam milieu’Vier praktijkvoorbeelden van burgers die willen ‘bouwen aan duurzaam milieu’Vier praktijkvoorbeelden van burgers die willen ‘bouwen aan duurzaam milieu’
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - De werkgroep ‘Vorming en Toerusting’ van de Protestantse Gemeente Zeewolde organiseerde woensdagavond 27 november in Open Haven een themabijeenkomst over ‘duurzaamheid’. Vier Zeewoldenaren vertelden hoe zij in hun eigen situatie thuis of op het werk omgingen met het ‘samen bouwen aan een duurzaam milieu’. Daarnaast was het Energieloket Zeewolde present voor aanvullende informatie over het onderwerp. De (kerk)zaal was gevuld met zo’n zeventig belangstellende medeburgers.

Rob Kettenis vertelde dat hij al sinds 2007 op alle gebieden serieus probeert energie te besparen. Hij gaf hiervan vele voorbeelden: overschakelen op ledverlichting, carpoolen, recyclen, plaatsen van zonnepanelen, minder vlees eten, van twee naar één auto, fietsen en niet meer of in ieder geval minder vliegen. Verder had hij het thuis voor elkaar gekregen om de wasdroger overbodig te maken. Op deze wijze vond Kettenis dat hij handen en voeten kon geven aan het ‘rentmeesterschap’, uiteindelijk was het ook aan hem om de aarde zo verantwoord mogelijk door te geven aan zijn kinderen en kleinkinderen. De spreker vond het beangstigend om te zien dat grondstoffen momenteel eindig blijken te zijn, er een aanslag wordt gedaan op de biodiversiteit, de zeespiegel steeds hoger wordt en de temperatuur overal op aarde aan het stijgen is. Eén van Kettenis’ quotes was: “Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te besparen.”

Biologisch melkveehouder Arjen Verschure sprak hierna over ‘De boerderij van de toekomst’. Hij vertelde over de weg die hij met zijn agrarische bedrijf had afgelegd van gangbaar naar biologisch en kringloop. Ook legde hij uit waarom hij ‘grootschalig’ niet zag zitten, maar ‘fijnschalig’ wel. Zijn ouders, Piet en José Verschure, waren in 1986 naar Zuidelijk-Flevoland gekomen om er te gaan boeren. “Maar ze hebben me nooit gepusht, het boer willen worden is een eigen keus geweest en ik heb er een eigen draai aan gegeven,” aldus de zoon. Verschure, bekend van de site ‘Ikbenboer.nl’, werd onlangs genomineerd voor de plaatselijke verkiezing ‘Ondernemer van het jaar’. Als boer wilde hij naar eigen zeggen midden in de samenleving blijven staan en op zijn wijze het buitengebied onder de aandacht brengen. Continu wilde hij blijven werken aan een ‘perfect eindproduct’.

Ria Duijvestijn vertelde hoe zij met haar gezin van vier kinderen door de jaren heen bewust was omgegaan met energie. Daarbij had zij steeds ‘keuzes’ gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot water en elektra, eetgewoonten, kledingaankopen enz. Duijvestijn zei een fan te zijn van kringloop- en tweedehandsspullen. Jarenlang zamelde ze boeken in voor het werk van Amnesty International. “Heel vaak zette ik spullen waarvan ik niet zeker wist of ik ze nodig had, in de garage. Als ze er na een jaar nog stonden, wist ik dat ik ze weg kon doen. Je hebt vaak veel minder nodig dan je denkt.” Goed voorbeeld doet goed volgen, gold zeker voor Duijvestijn: de kinderen gingen weliswaar de deur uit, maar namen veel van de ‘bespaarideeën’ over van hun moeder.

Arjan Veldhuizen, opgegroeid in de jaren ’60 en '70, noemde zich ‘kind van de oliecrisis’. Voor hem was de energietransitie één groot bewustwordingsproces. “Wij maken het einde mee van het olietijdperk,” hield hij de zaal voor. “De vraag is dan ook niet of, maar wanneer we van het gas afgaan.” Veldhuizen vertelde wat hij in zijn huis aan het Speenkruid reeds allemaal had ondernomen. Zo had hij al veel gedaan op het gebied van isolatie, zonnepanelen op het dak geplaatst en een warmtepomp aangeschaft. Verder gingen hij en zijn vrouw Klaske elektrisch koken. Een aantal investeringen zou zich pas na 10 à 15 jaar terugverdienen, maar Veldhuizen was vast van plan zijn ‘stookgedrag’ voorgoed te veranderen. “Ook al blijkt dat de BV Nederland er vaak nog niet klaar voor is.”

Arne Pronk van het Energieloket Zeewolde gaf hierna nog enige tips die de individuele burger zouden kunnen helpen bij het zo verantwoord mogelijk omgaan met energie. Pronk kondigde aan dat de gemeente Zeewolde in 2021 zou komen met een ‘warmtevisie’. Daarin zou komen te staan in welke wijk welke techniek zou worden toegepast om van het gas af te geraken en over te gaan op milieuvriendelijker alternatieven.

De zaal had vele vragen aan de inleiders en die mochten na de pauze onder leiding van Mannes Schoppink worden gesteld. Namens de werkgroep ‘Vorming en Toerusting’ sloot Ria van der Knaap de avond af. Ze zei onder de indruk te zijn van de vertelde verhalen en te hopen dat deze op andere plekken weer navolging zouden krijgen.