Zeewolde Actueel

Maandag, 1 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Voorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in Horsterwold

Voorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in HorsterwoldVoorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in HorsterwoldVoorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in HorsterwoldVoorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in HorsterwoldVoorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in HorsterwoldVoorlopige raadsmeerderheid voor zonnepanelenpark in Horsterwold
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - De raadscommissie Bestuur, Ruimte en Samenleving besprak donderdagavond 14 mei online de verklaring ‘geen bedenkingen zonnepark Groenewoudseweg’. Voor- en tegenstanders in de commissie waren verdeeld over zowel de coalitie- als de oppositiepartijen. Het leek er echter wel op dat het college voldoende steun kreeg om Staatsbosbeheer en Sunvest groen licht te geven voor een 7,5 ha groot zonnepark (‘Zonnewoud’) tussen Groenewoudseweg, Spiekweg en Gooiseweg.

Tegen

Betrokken Zeewoldenaar Hans Brouwer verzamelde vorig najaar 1.497 handtekeningen tegen het zonnepark. Ditmaal liet hij het vanwege het coronagebeuren bij een schriftelijk ‘protest’. Zeewolde Liberaal is eveneens fervent tegenstander en startte twee weken geleden een petitie, die inmiddels al goed was voor meer dan 500 steunbetuigingen. Ook in de raadscommissie was woordvoerder Rob Smeets glashelder. Hij benoemde enkele zelfontworpen ‘ongeschreven regels’. “Eén: wij bouwen geen zonneparken in de natuur en in het Horsterwold al helemaal niet. Twee: wij versterken niet alleen de natuur binnen beschermde officiële natuurgebieden, maar overal. Drie: maatschappelijk draagvlak en nut bij de ontwikkeling van zonneparken gaan boven financiële drijfveren.” Smeets moest wel toegeven dat het betrokken gebied niet het fraaiste stukje natuur was. “Maar het is nog steeds hetzelfde Horsterwold. Zo wordt het terecht door veel inwoners gezien en ervaren. Het gebied is het begin van het grootste aaneengesloten loofbos van Europa en daar zijn we trots op.” “Waarom nou juist op deze plek, in deze bosrijke omgeving zo dicht tegen de dorpskern aan?”, vroeg Ben Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) zich geërgerd af. “Het gaat om wel zeven voetbalvelden achter elkaar. Dit gaat een enorme impact geven op het bosgebied.” Ook Ruud Visser (BurgerBelang) was klip en klaar. “Zonnepanelen horen op overheidsgebouwen en op huizen. Er zijn vele plekken te bedenken om ze te plaatsen. Financiële belangen van Staatsbosbeheer worden ten onrechte belangrijker geacht dan het behoud van de natuur voor de burger.” Bouwe van der Weide (CDA) had weer andere bedenkingen. “Ons mooie dorp gaat de komende 25 jaar ongetwijfeld nog verder groeien en dat kan dan niet in dit gebied, want hiervoor wordt voor dat tijdsbestek een vergunning aangevraagd,” zo meende hij. Volgens Van der Weide waren er op landbouwgrond en elders diverse alternatieven te bedenken voor de betwiste plek in het Horsterwold.

Voor

Het was echter beslist niet zo dat er donderdagavond alleen maar tegenstanders van ‘Zonnewoud’ waren. “Het is een lastig onderwerp, maar het plan ziet er heel mooi uit”, was bijvoorbeeld de mening van Els van Lopik (PvdA/GroenLinks). “Natuur is voor ons erg belangrijk en daarom willen we dat Staatsbosbeheer en Sunvest langdurig voor goed beheer zorgen. We begrijpen het sentiment om bos bos te laten, maar ook bos is relatief. We zien hier echt een meerwaarde voor natuur, educatie en recreatie.” Eenzelfde mening was Erik van de Beld (ChristenUnie) toegedaan. “De natuur wordt niet vernietigd, maar juist versterkt. Er komt veel meer diversiteit in het bos en dat wordt daardoor ook aantrekkelijk voor bezoekers”, aldus de CU-woordvoerder. “Het is een prima plan op dit grotendeels braakliggende terrein”, wond Wibe Sierksma (D66) er evenmin doekjes om. “De insectenhotels en de in te zaaien wilde bloemen voor de bijenstand zorgen zelfs voor een ecologische verbetering. Er vergeet niet dat de zonnepanelen zodanig worden geplaatst, dat het regenwater de grond direct kan bereiken.” Hendrik Visser (VVD) ten slotte was eveneens een enthousiast voorstander van het plan. “En er hoeven helemaal geen bomen te worden gekapt”, probeerde hij de tegenstanders nog wat wind uit de zeilen te nemen. “Ik kan plekken in Zeewolde bedenken waar rust, ruimte en groen beter tot hun recht komen.” Tevens wees Visser erop dat het project prima paste bij het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. “We creëren een duurzame vorm van elektriciteitsopwekking, Staatsbosbeheer genereert opbrengsten en Sunvest maakt rendement. En we kunnen daar zelfs nog een recreatief karakter aan koppelen. Wat willen we nog meer?”

De wethouders Wim van der Es (Ruimtelijke Ordening) en Ewout Suithoff (Energietransitie) voelden dat zij een krappe meerderheid van de raad achter zich kregen (tien om negen). “Deze ontwikkellocatie is het meest kansrijk”, aldus Van der Es. “En de gemeente kiest niet, wij faciliteren slechts”, vulde Suithoff aan. Op 7 november vorig jaar liet de gemeenteraad (krap) weten ‘voorlopig geen bedenkingen’ te hebben bij ‘Zonnewoud’, op donderdag 28 mei a.s. wordt er om een definitief standpunt gevraagd.

Foto 6: Sunvest / Adviesbureau Haver Droeze.