Zeewolde Actueel

Zaterdag, 4 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Vraaghuis voorzichtig open

Vraaghuis voorzichtig open
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE — Het had zo mooi kunnen zijn. Op woensdag 1 april, en dat was geen grap, stond de feestelijke opening gepland van Het Vraaghuis, de ‘één-loket-plek’ waar iedere Zeewoldenaar terecht zou kunnen met de meest uiteenlopende vragen. Het coronavirus besliste anders. Het Vraaghuis bleef nog even dicht, maar dat uitstel betekende beslist geen afstel. Sterker nog: het is open! Maar waarom zo voorzichtig?

“We hebben het nog even niet aan de grote klok gehangen, en daar zat een gedachte achter,” vertelt Maryam Satari. Zij is namens Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (kortweg MDF) de drijvende kracht achter dit grootschalig samenwerkingsverband, en coördineert alle activiteiten die het functioneren van Het Vraaghuis mogelijk moeten gaan maken. “Hoewel het officieel wel weer mag leek het toch niet verstandig om in één keer de poorten volgens het oorspronkelijke plan open te gooien. Het is nu eenmaal lastig in te schatten hoeveel mensen ineens op ons af gaan komen. Daarom leek het ons goed om het voorlopig mondjesmaat aan te pakken.” In praktische zin betekende dat de adviserende aanwezigheid van twee van de samenwerkende instanties, op een tweetal dagdelen. “Sinds 12 mei zijn we open op dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, en op donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur. We doen dat in eerste instantie met alleen professionele krachten van MDF en Welzijn Zeewolde. In een later stadium, wanneer de openingstijden verruimd gaan worden, zijn ook de overige aan het project verbonden instellingen aanwezig. Dan zullen we ook vrijwilligers gaan inzetten voor de oriënterende gesprekken met cliënten. Het inwerken van die vrijwilligers krijgt nu wat meer tijd, en dat is natuurlijk wel een prettige bijkomstigheid”, besluit Maryam.

In een eerder stadium had Maryam al eens treffend de doelstelling van Het Vraaghuis omschreven. “We willen dat cliënten zich thuis en vrij voelen om hun vragen op tafel te leggen. De naam ‘Vraaghuis’ zegt dus precies wie we zijn en wat we willen.” Over dat ‘willen’ was Maryam kort en bondig: “We willen dat mensen na een prettig gesprek het Vraaghuis weer verlaten met óf een antwoord, óf een afspraak. Dat wil zeggen: een antwoord op een vraag als dat direct gegeven kan worden, of een concrete afspraak met een medewerker van een van de andere betrokken partners.” Het Vraaghuis wordt gedragen door Gemeente Zeewolde, Meerinzicht (WMO/PW), Kwintes, MDF, Icare, Tactus, UWV, Interaktcontour, Stichting MEE NL, Vluchtelingenwerk Nederland, Welzijn Zeewolde, Flevomeer Bibliotheken, Allerzorg, Amethist Verslavingszorg, GGD en Coloriet.