Zeewolde Actueel

Zaterdag, 4 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Zonnepanelen Horsterwold verhaal met twee kanten

Zonnepanelen Horsterwold verhaal met twee kantenZonnepanelen Horsterwold verhaal met twee kanten
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Hans Brouwer geeft de moed nog niet op. Zoals Don Quichot vocht tegen windmolens, doet Brouwer dat tegen zonnepanelen op de plek in het Horsterwold waar Spiekweg, Groenewoudseweg en Gooiseweg elkaar ontmoeten. Hij heeft nog volop hoop dat hij deze strijd gaat winnen. Afgelopen vrijdag 22 mei stond Brouwer op de wekelijkse markt handtekeningen in te zamelen tegen het ‘Zonnewoud’. Veel Zeewoldenaren kwamen hun steun aan zijn actie betuigen. Niet iedereen was het echter met hem eens. Die verdeeldheid is er eveneens in de gemeenteraad, die donderdag 28 mei a.s. een definitief besluit moet nemen.

Draagvlak

Staatsbosbeheer wil (de kop van) het Horsterwold recreatief aantrekkelijker maken voor het publiek en heeft daarom een 7,5 ha groot perceel beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een zonnepark. Ontwikkelaars werden uitgenodigd om een zonneweide met ‘recreatieve meerwaarde’ en een ‘mooi landschappelijk ontwerp’ te ontwikkelen. Sunvest won de inschrijving door de doelstellingen van Staatsbosbeheer te verbinden met het karakter en de uitstraling van het Horsterwold. Rust, groen, natuurbeleving en duurzame exploitatie gaan er volgens de initiatiefnemers hand in hand. Het unieke van het project zit volgens hen in de combinatie van duurzame energieopwekking, natuur, recreatie en educatie. Sunvest wil in het gebied een nieuw soort bos creëren met (25.000) zonnepanelen die de ‘bladeren’ vormen, de houten ondersteuningsconstructie verbeeldt de ‘takken en stammen’. Voor de bezoekers zal de energieopwekking van ondergeschikt belang zijn. Het wordt voor hen meer een plek om te verkennen, te verblijven, te doen en te leren, althans zo zien Staatsbosbeheer en Sunvest dat. Betrokken Zeewoldenaar Hans Brouwer is een heel andere mening toegedaan. Hij vindt de ontwikkeling van zonneparken in de natuur ongewenst. Daarvoor zou er volgens hem onvoldoende draagvlak in de samenleving zijn. Ook zegt hij dat er wel betere locaties in Zeewolde te vinden zijn voor zonnepanelen. Vorig najaar zamelde hij reeds 1.497 handtekening tegen de komst van het zonnepark in. De gemeenteraad gaf het college begin november echter met een krappe meerderheid toestemming Staatsbosbeheer voorlopig groen licht te geven.

Raad verdeeld

Donderdagavond moet de gemeenteraad de knoop definitief doorhakken. Brouwer heeft vier fracties aan zijn zijde. Leefbaar Zeewolde, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang willen niet dat bosgebied wordt opgeofferd voor de komst van een recreatief zonnepark. Het CDA wil daarnaast voorkomen dat de zonnepanelen mogelijke toekomstige uitbreidingsplannen van het dorp op de bedachte locatie dwarsbomen. Verder wordt Staatsbosbeheer er door de tegenstanders van verdacht dat haar plannen zijn ingegeven door geldgebrek. De andere vier fracties denken in een heel andere richting. VVD, ChristenUnie, D66 en PvdA/GroenLinks zeggen de natuur eveneens hoog in hun vaandel te hebben, maar het zonnepark zorgt in hun ogen wel degelijk voor ‘ecologische meerwaarde’. Het enigszins verwaarloosde stuk bos zou juist worden opgeknapt door het project van Staatsbosbeheer en Sunvest. Als alle raadsleden bij hun standpunt blijven en zij donderdagavond online allemaal acte de présence geven, mag het collegevoorstel op tien stemmen vóór en negen tegen rekenen. Brouwer hoopt natuurlijk dat hij een van de voorstanders alsnog kan overtuigen, waardoor het dubbeltje pardoes de andere kant opvalt.