Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Zwemmers na sluiting Baken tijdelijk naar Dronten en Nijkerk

Zwemmers na sluiting Baken tijdelijk naar Dronten en NijkerkZwemmers na sluiting Baken tijdelijk naar Dronten en NijkerkZwemmers na sluiting Baken tijdelijk naar Dronten en Nijkerk
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Het Baken gaat op de schop. Er komt een geheel nieuw sportcomplex. Na de zomervakantie is eerst het zwembad aan de beurt.

Corona

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er alleen een nieuw zwembad zou komen en dat de sporthal zou worden gerenoveerd, dit voorjaar besloot de gemeenteraad dat er voor een bedrag van 15,2 miljoen euro een geheel nieuw sportcomplex gaat verrijzen. Later kwam er nog een overbruggingskrediet van 6,6 ton bij om het sporten in de periode tussen sloop en nieuwbouw mogelijk te maken. Ook Het Baken kreeg dit voorjaar vervolgens te maken met de coronamaatregelen. Vanaf half maart mocht er niet meer worden gezwommen, gegymd en gesport. Vanaf 18 mei waren zwemlessen beperkt weer mogelijk. In de kleedkamer was echter geen plek meer voor vijftien kinderen, die allemaal ouders bij zich hadden en soms ook nog broertjes en zusjes, maar slechts voor drie. Ook voor het bad zelf werden er strikte richtlijnen ingesteld. Vanaf woensdag 1 juli is ook de sporthal weer open en kunnen scholen en verenigingen er weer gebruik van maken, eveneens onder duidelijke voorwaarden.

Zwemdiploma

In totaal 120 kinderen zijn nog aan het lessen voor hun zwemdiploma. Het is de bedoeling dat dat traject nog vóór maandag 31 augustus feestelijk wordt afgerond, want dan gaat het zwembad definitief dicht. Op maandag 7 september begint het zwemmen buiten Zeewolde. De zwemlessen worden vanaf dat moment met de eigen badjuffen en -meesters gegeven in Dronten, het doelgroepzwemmen gaat naar Nijkerk. Voor enkele avonddoelgroepen en het jeugdaquazwemmen wordt er nog gezocht naar een alternatief bad. Er worden geen bussen vanuit Zeewolde ingezet naar de betreffende zwembaden, het rijden naar de alternatieve locaties geschiedt met eigen vervoer en is voor eigen kosten. “Behalve in bijzondere situaties, als het echt nodig is komen we met maatwerk”, aldus wethouder Ewout Suithoff (ChristenUnie) tijdens een speciale persconferentie maandagmorgen 6 juli over Het Baken ín Het Baken. Volgens de portefeuillehouder Sport hebben zich al vele vrijwilligers gemeld, die bij het rijden naar en van willen assisteren. Er werd de afgelopen maanden ook nog gesproken over het renoveren en compleet afhuren van een niet meer in gebruik zijnd bad elders (waarbij Dronten en ’s Heren Loo/Ermelo werden genoemd), maar deze optie bleek uiteindelijk minder kansrijk dan eerst werd gedacht. Zwembad Het Baken zal na dertig jaar trouwe dienst niet zomaar, ongemerkt dichtgaan. In de laatste week voor de sluiting op 31 augustus wordt er voor de verschillende doelgroepen nog een leuke activiteit georganiseerd. “Daarover later meer”, beloofde Gea Veldman, teamleider sportcomplex Het Baken, maandagochtend.

Raadsinformatieavond

De sporthal blijft nog tot mei 2021 in gebruik. Over de invulling van de nieuwe hal wordt nog volop gesproken met de (toekomstige) gebruikers. Dat geldt ook voor het ontmoetingsplein dat de entree van het sportcomplex een extra uitnodigend karakter moet geven. “Daarover gaan we in gesprek met direct omwonenden en inwoners van Zeewolde, zodat iedereen kan zeggen dat het ook een beetje zijn of haar gebouw wordt”, benadrukte Suithoff tijdens de persconferentie nog eens. Suithoff wilde het maandagmorgen allemaal niet mooier voordoen dan het is. “We krijgen een prachtig, nieuw sportcomplex, daarover geen twijfel. Er zal echter ook overlast zijn, laat ik daar eveneens helder over zijn. Voor het zwemmen zullen mensen tijdelijk naar elders moeten rijden. Dat is niet anders. De vernieuwing van het sportcomplex is een heel groot project, we zullen daar mét elkaar doorheen moeten.” Op dinsdag 8 september staat er een raadsinformatieavond op de agenda van de gemeenteraad, waar het nieuwe Baken het belangrijkste onderwerp is.