Zeewolde Actueel

Zaterdag, 6 juni 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Leefbaar Zeewolde stelt vragen over gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio Flevoland

Leefbaar Zeewolde stelt vragen over gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio Flevoland
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - De fractie van Leefbaar Zeewolde wil van het college van B en W weten hoeveel van de aan de Veiligheidsregio Flevoland verplichte bijdrage (€ 600.000,-) rechtstreeks ten goede komt van het Zeewolder brandweerkorps.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland is bezig met plannen voor een nieuwe kostenverdelingssystematiek voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Hoogstwaarschijnlijk wordt de bijdrage van de gemeente Zeewolde verhoogd naar € 600.000,-. Leefbaar Zeewolde constateert dat het Zeewolder brandweerkorps momenteel ‘kwalitatief serieuze knelpunten’ heeft. Zo zou de operationele paraatheid en slagkracht flink onder druk staan en geldt dat hier en daar eveneens voor de vakbekwaamheid van de medewerkers. Recent meldde Brandweer Zeewolde op haar Facebookpagina dat het korps een tweetal vliegtuigbrandbestrijdingstrainingen zou hebben gevolgd, één theorie- en één praktische training op het oefencentrum van Amsterdam Airport (Schiphol). Dit bevreemdde Leefbaar Zeewolde enigszins, daar Schiphol een eigen korps zou hebben en de Royal Schiphol Group voor de bekostiging ervan zorgdraagt. De grootste fractie in de raad wil nu van B en W weten wat er precies gebeurt met de gemeentelijke bijdrage van € 600.000,- aan de Veiligheidsregio. Ook wil zij duidelijkheid over de extra kosten (praktisch en/of geprognotiseerd) die worden veroorzaakt door de (toekomstige) ingebruikstelling van Lelystad Airport. Ten slotte wil de fractie helderheid over de rol die de Royal Schiphol Group heeft ten aanzien van Lelystad Airport (Schiphol valt onder de Veiligheidsregio Noord-Holland en niet onder die van Flevoland). Leefbaar Zeewolde stelde de zogenoemde Ex. art. 36 vragen naar aanleiding van een presentatie van John van der Zwan (de nieuwe commandant van Brandweer Flevoland) tijdens een raadscommissievergadering in oktober.