Zeewolde Actueel

Donderdag, 2 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

College berekent 663.000 euro voor overbruggingsperiode van oud naar nieuw Baken

College berekent 663.000 euro voor overbruggingsperiode van oud naar nieuw Baken
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad gevraagd een bedrag van € 663.000,- beschikbaar te stellen voor de overbruggingsperiode van het oude naar het nieuwe Baken. Van het bedrag is dan € 357.000,- bestemd voor het in stand houden van de bestaande sporthal tijdens de nieuwbouw en € 306.000,- voor het huren van zwemwater of het renoveren van een bestaand bad in de regio.

Traject

In oktober 2020 wordt begonnen met de nieuwbouw van sportcomplex Het Baken. Gedurende anderhalf jaar moeten sporters gefaciliteerd worden om hun sport toch te kunnen bedrijven. Voor de sporthalgebruikers is dat relatief het gemakkelijkst. De nieuwbouw is dusdanig gesitueerd dat de nieuwe hal achter de huidige wordt geplaatst. De bestaande hal wordt pas afgebroken als de huidige klaar is. De grootste overlast zal er zijn in de zomer van 2021. De sportseizoenen zijn dan afgelopen en de scholen krijgen vakantie. In een eerder stadium werd er over een opblaashal als tijdelijke optie gesproken. Dat blijkt echter een veel te dure variant te zijn.

Voor de zwembadgebruikers wordt het sowieso lastiger. De gemeente gaat bezien of huur van badwater elders mogelijk is. In totaal zijn twaalf zwembaden in de omgeving bezocht die binnen een reisafstand van een half uur met de auto liggen. Daarnaast werd een zwembad in de omgeving bekeken, dat momenteel buiten gebruik is en moet worden gerenoveerd. Dat zou een aantrekkelijke alternatief kunnen zijn. Huren van badwater is flexibel. Bij drie zwembaden kan een totaal aantal uren worden gehuurd, waarmee het tevens mogelijk is het huidige rooster in te vullen. Er kan worden ingehuurd naar behoefte, zonder al te veel financieel risico te lopen. Een nadeel is dat gebruikers wellicht op een ander tijdstip of op een andere dag moeten zwemmen. Investeren in renovatie beperkt zich tot één zwembad. Het huidige rooster kan dan één op één worden overgenomen. Gebruikers kunnen op hun eigen tijd blijven zwemmen. Bovendien blijft het personeel als team bij elkaar. Men kan elkaar dan ook makkelijker vervangen en ondersteunen. Een nadeel is de afhankelijkheid als gebruiker van de eigenaar van het huidige bad. Een eenmalige investering is daarmee een risico. Geen van de bedachte opties is ideaal, maar gegeven de omstandigheden stuk voor stuk wel verdedigbaar.

Opening voorjaar 2022

De raadscommissie Bestuur, Ruimte en Samenleving had donderdagavond 14 mei nog tal van vragen aan wethouder Ewout Suithoff (Sport). Voor de raad is het heel belangrijk dat de totale kosten van de nieuwbouw van sporthal én zwembad binnen de afgesproken 15,2 miljoen euro blijven. Daarnaast wil men de overlast voor de gebruikers zo gering mogelijk laten zijn. Suithoff beloofde dat er na de zomervakantie een informatiebijeenkomst zou zijn, waar alle ins en outs van de nieuwbouw nog eens goed op een rijtje zouden worden gezet. De portefeuillehouder moest eveneens aan de raadscommissie toezeggen dat hij alle ‘incidentele kosten’ zo snel mogelijk in kaart zou brengen. Overigens is het de bedoeling dat het ‘nieuwe’ Baken voorjaar 2022 wordt geopend.