Zeewolde Actueel

Donderdag, 2 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Overbruggingskrediet van 6,6 ton moet sporten mogelijk houden tijdens nieuwbouw Baken

Overbruggingskrediet van 6,6 ton moet sporten mogelijk houden tijdens nieuwbouw Baken
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - De gemeenteraad heeft donderdag 28 mei ingestemd met het beschikbaar stellen van € 357.000,- voor het in stand houden van de bestaande sporthal tijdens de nieuwbouw van sportcomplex Het Baken en € 306.000,- voor het huren van zwemwater of het renoveren van een bestaand bad in de regio. Alleen de twee leden tellende fractie van PvdA/GroenLinks kon hier niet in meegaan.

De meeste fracties konden zich wel vinden in het nieuwe raadsvoorstel, al ging het volgens hen, buiten de reeds eerder afgesproken 15,2 miljoen euro, andermaal om enkele flinke kostenposten. Wethouder Ewout Suithoff (ChristenUnie) moest nog wel uitleggen wat hij precies verstond onder ‘zelfredzaamheid van inwoners’. “Veel mensen kunnen zichzelf prima redden en hebben dat ook aangegeven”, aldus de portefeuillehouder Sport. “Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die eventueel wil inspringen bij het rijden naar en van zwemlessen. Inwoners hebben bij Zeewolde voor elkaar aangegeven voor het geval dat graag te willen rijden. Dit is echt iets waar ons dorp goed in is.” Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) vond dat de wethouder het vervoer naar zwembaden (vanaf oktober 2020 zal dit nodig zijn) elders wat al te gemakkelijk bij vrijwilligers neerlegde. “Vergeet niet dat het om een periode van anderhalf jaar gaat.” Smeets zei te hopen dat de gemeente eventuele alternatieven zou faciliteren. Suithoff wilde nog niet op de zaken vooruitlopen, maar beloofde dat hij zijn ogen niet zou sluiten voor individuele gevallen. “Indien noodzakelijk zullen wij dan mensen financieel of vervoertechnisch ondersteunen.” Met de toezegging dat er aandacht zou blijven voor ‘kwetsbare groepen’, konden de meeste fracties goed leven. Ruud Visser (BurgerBelang) legde nog wel een stemverklaring af. “Met deze extra € 663.000,- moet het echt afgelopen zijn, de 15,8 miljoen is voor ons het eindbedrag”, gaf hij helder aan waar voor hem de grens lag. Uiteindelijk was het raadsvoorstel goed voor zeventien stemmen voor en twee tegen. PvdA/GroenLinks zag als enige het raadsbesluit niet zitten. “De discussie in de commissie verliep al niet bevredigend”, aldus fractievoorzitter Yvonne van Bruggen. “Het proces verloopt elke keer zichtbaar anders dan afgesproken. Steeds worden afspraken verschillend geïnterpreteerd. En nu wordt er uitgegaan van zelfredzaamheid van inwoners, terwijl er eerder op dat vlak al toezeggingen lagen.”