Zeewolde Actueel

Zaterdag, 4 juli 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Trudy Evers, weloverwogen bewindvoerder

Trudy Evers, weloverwogen bewindvoerder
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE — Op het eerste gehoor klinkt dat vreemd: weloverwogen bewindvoerder zijn, uit passie en compassie. Het is per slot heel wat om (tijdelijk) wettelijk verantwoordelijk te worden voor iemands complete financiële hebben en houden. Toch is dat zeker van toepassing op Trudy Evers. Ze kent haar doelgroep heel precies, en biedt haar diensten aan onder de naam ‘Evers Beschermingsbewind’. Uit een gesprek met haar komt naar voren dat het woord ‘bescherming’ centraal staat bij haar werkzaamheden.

“Het begon eigenlijk in de tijd dat mijn vader en schoonvader wat je noemt ‘achteruit’ gingen,” begint ze. “Ze waren niet meer in staat om de snelle digitale vooruitgang bij te benen, en het was een logische stap dat ik hun financiële zaken ging behartigen.” Ze legt uit dat ze in die tijd werkzaam was als ‘toegevoegd gerechtsdeurwaarder’. In die functie kwam ze veel bij mensen thuis, en kreeg zicht op veel situaties waar financiële hulpverlening noodzakelijk was. Situaties waar het financieel evenwicht hersteld moest worden, en eigenlijk niet door beslagleggingen van de deurwaarder verslechterd moesten worden. “Als deurwaarder ging ik dan uitleggen hoe die wollige teksten in elkaar zaten, desnoods aan de keukentafel! Je zal maar laaggeletterd zijn, half digibeet, en je krijgt zo’n brief op de deurmat. Dat uitleggen hoorde er natuurlijk officieel niet bij, maar ja, dán had ik net zo goed postbode kunnen worden, en alleen die brieven in de brievenbus kunnen gooien…”

De situatie in de eigen familie en de ontmoetingen in haar werkkring doen haar uiteindelijk besluiten het vak van deurwaarder vaarwel te zeggen en te beginnen als zelfstandig bewindvoerder. “Omdat ik het gevoel had op die manier méér te kunnen betekenen, voor wie dan ook.” Ze erkent volmondig dat het voor een cliënt een enorme stap betekent om hulp te vragen. Iemand zei daarover: “Ik schaamde me enorm, en voelde me als een klein kind. Maar eigenlijk ben je nog meer klein kind als je niks onderneemt om je probleem op te lossen.” Trudy’s doelgroep is breed: “Mensen met kleine of grotere beperkingen, in de ruime zin van het woord. Eigenlijk iedereen die hulp kan gebruiken op het terrein van financieel beheer. Dat kan alleen ‘meekijkend’ zijn, adviserend terwijl de cliënt het zelf blijft doen, tot algehele overname van het beheer, om weer overzicht over de financiën te krijgen of uit een schuldsituatie te komen.

Bewindvoerder word je niet zomaar. Het beroep stelt strenge eisen ten aanzien van vakkennis en integriteit. “Er wordt in dit vak op een ingrijpende manier vertrouwen in je gesteld, en dat mag je nooit beschamen. Je moet kunnen garanderen dat dossiers altijd op orde zijn, dat financiële zaken correct worden afgehandeld, aan alle verplichtingen wordt voldaan, en bovenal de privacy van cliënten gewaarborgd is.” Dat wordt regelmatig gecontroleerd door de Rijksoverheid via een kwaliteitsbureau, en door een branchevereniging. “Dat juich ik toe,” besluit Trudy. “Makkelijk is het niet; ze willen bij wijze van spreken nog nét niet je pincode weten, maar verder… Toch moet het, want voor wie het niet zelf kan is betrouwbare hulp gewoon noodzakelijk. Ik kom graag bij de mensen thuis, om in hun eigen vertrouwde omgeving hun situatie te bespreken.” Evers Beschermingsbewind is tijdens spreekuren te bereiken via (085) 130 79 44, en geeft alle informatie over (schuld-)hulpverlening op www.eversbewind.nl.